340-0701/02 – Důlní stroje a zařízení (DSaZ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia je získání znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení nutných při konstrukci dobývacích strojů používaných pro hlubinné dobývání. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními výpočty těchto strojů a zařízení. Nezbytné je také seznámí se základními podmínkami nasazení a novými technologiemi dobývání pomoci těchto strojů zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními typy strojů pro dobývání v hlubinných dolech, jejich konstrukcí a základními výpočty. Rovněž se obeznámí s podmínkami jejich nasazení a vhodné technologie dobývání.

Povinná literatura:

1. GONDEK, H. – JURMAN, J.: Porubové kombajny a jejich konstrukce. Skripta VŠB , 1983. 2. GONDEK, H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce,. Skripta VŠB 1985. 3. GONDEK, H. – ŠTROFFEK, E.: Zařízení pro zajišťování porubů. Skripta VŠB 1985 4. BOROŠKA, J. – ZAJAC, O - GONDEK, H: Hlbinnédobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa Bratisla, 1991 5. H.Gondček, A.Ševčík: Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB – TU Ostrava, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, str.127, ISBN 80-248-1040-9 6. Gondek Horst, prof. Ing. DrSc, Frydrýšek Karel, doc. Ing. Ph.D., Mining Machines in Technical Practice (Short Introduction)

Doporučená literatura:

BOROŠKA, J. – ZAJAC, O - GONDEK, H: Hlbinnédobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa Bratisla, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a kontrolní otázky

E-learning

Gondek Horst, prof. Ing. DrSc, Frydrýšek Karel, doc. Ing. Ph.D., Mining Machines in Technical Practice (Short Introduction)

Další požadavky na studenta

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Všeobecná část. Úvod, základní pojmy, způsob práce. Mechanicko-fyzikální vlastnosti hornin a metody jejich zjišťování. 2. Pohony dobývacích strojů. Pneumatické, /pístové, lamelové, zubové). Hydraulické (pístové, lamelové, zubové). Regulace otáček MK. Elektrické (synchronní a asynchronní) 3. Teorie rozpojování. Výpočet síly na ostrý nůž. Tvary nožů.Rozpojovací nástroje. Radiální , tangenciální. Nožové držáky 4. Dobývací kombajny, hlavní části. Rozpojovací orgány, konstrukce. Základní výpočet. Převodové ústrojí. Kinematické schéma hlavy kombajnu, kinematické schéma pevné skříně, 5. Vrátková část kombajnu. Konstrukční řešení. hydraulické a elektrické vrátky. regulace Vp, Mk. základní výpočet. bezřetězové systémy pojezdů. základní výpočet tažné síly. Základní konstrukce. 6. Pomocná zařízení. rám kombajnu, nástavné plechy, pojezdová dráha, skrápění, navrhovací plechy, ukládací zařízení, řetězy. Automatizace řízení kombajnu. Řízení postupové rychlosti. Dálkové ovládání kombajnu. 7. Kombajnové dobývací komplexy. základní části, nejvíce používané kombinace. Kotvení v kombajnových porubech. základní způsoby kotvení. Výpočet kotvících sil. 8. Úvod do uhelných pluhů. Podmínky nasazení 9. Hlavní části , základní rozdělení, konstrukce. Řezné nástroje. Tažné elementy – lana, řetězy. Napínací zařízení 11. Příslušenství k pluhovým soupravám, kotvení pluh. souprav Výpočet kotvící síly. Naklápěcí zařízení, Zkrápěcí zařízení. Elektrické vybavení. Automatizace pluhového dobývání. Základní typy ovládání. Problematika definované třísky. 12. Vyztužování důlních děl a porubů. Základní rozdělení a požadavky kladené na vyztužování Individuální výztuž, základní typy. Výpočet odporu výztuže, základní výpočty. Stropnice. Mechanické stojky. Základní konstrukce 13. Důlní stojky hydraulické, všeobecné požadavky, tapy, základní konstrukce a základní výpočty. Mechanizované výztuže, všeobecné požadavky, základní rozdělení. Základní pevnostní výpočet, 14. Hydraulický obvod, funkce, hlavní části. Hydraulické agregáty. Ovládání mech. výztuží. 15. Údržba zařízení, bezdemontážní diagnostika, mazání.Životnost strojů a zařízení. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní