340-0901/02 – Combustion Processes Theory and Combustion Equipments (TSaSZ)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The deepening of knowledge in the theory of combustion of gaseous fuels and combustion equipment. Analysis, knowledge and understanding of the basic theoretical principles of combustion necessary for the design of combustion equipment and the structural nodes.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Student se v rámci studia předmětu seznámí s vývojem topných systémů průmyslové pece spalující plynné palivo. Prohloubí si znalosti v oblasti spalování plynného paliva. V návaznosti na vývoj hořáků, armatur a řídicích systémů si prohloubí znalosti potřebné k volbě a návrhu topných systémů průmyslových pecí.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] Brunklaus, J. H.: Stavba průmyslových pecí. Praha: SNTL 1966 (a novější vydání) [2] Bartlma, F.: Gasdynamik der verbrennung. Překlad Gazodinamika gorenija, Energoizdat Moskva, 1981, 279 s.

Recommended literature:

[1] Těorija gorenija i vzryva, 2-raja tipografija, izdobatělstvo Nauka, 1981, 412 s. [2] prospektová a podniková literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Compatibility of the development of industrial furnaces (heat engine) - and industrial production. - Thermo-physical properties of gases. - Statics of gaseous fuels combustion. - Kinematics of gaseous fuels combustion. - Development of fuel heating systems for industrial furnaces. - Structural elements of heating systems. - Burners (whirl, radiation, recuperation and regeneration.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner