340-0905/01 – Teorie a metodika konstruování (TaMK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza procesu konstruování. Základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je příprava studenta na samostatné tvůrčí řešení projekčně- konstrukčních, vývojových a výzkumných úkolů po absolvování studia v praxi. Obsahem předmětu je soubor poznatků o tom, jak na to, aby student byl metodicky připraven na úspěšné a racionální řešení úkolů.

Povinná literatura:

1. Čásenský, M., Maňas, S.: Metodika konstruování, skriptum ČVUT Praha 1990 2. Kočí, J.: Metodika konstruování, skriptum domu techniky Praha 1969 3. Hubka, V.: Konstrukční nauka, Konservis Praha 1991

Doporučená literatura:

1. Bolek, A., Kochman, J. a kol.: Části strojů, svazek 1, technický průvodce 6, SNTL Praha 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj konstruování 2. Dva základní směry rozvoje konstruování 3. Základní požadavky na konstruktéra 4. Základní zásady, které musí konstruktér plnit při konstruování 5. Myšlenkové pochody při konstruování (co je projektování a konstruování, analýza a syntéza - základ metodického konstruování) 6. Úloha zadání při vytváření koncepce díla 7. Význam informací pro konstruktéra v procesu tvoření (způsob vyhodnocení, normalizační činnost, výpočty atd.) 8. Které základní složky v sobě zahrnuje metodika konstrukční práce 9. Hlavní zásady při stanovení úkolu 10. Metodika řešení konstrukčního úkolu (příklady kladení otázek a hledání odpovědí) 11. Metody hodnocení a výběru variant řešení 12. Jak lze docílit racionálního řešení konstrukčního úkolu 13. Využití morfologické matice při navrhování strojů a zařízení 14. Prognozování - metody předvídání při přípravě konstruování respektive zdokonalování stroje 15. Vztah mezi informacemi - schéma zpětné vazby informací 16. Základní pracovní vztahy mezi konstruktérem a ostatními spolupracujícími útvary (graf. schéma) 17. Základní pracovní operace konstruktéra při stanovení úkolu 18. Brainstorming - metoda racionalizace práce konstruktéra 19. Hodnotová analýza - její využití v konstrukční praxi 20. V čem spočívá podstata týmové práce - graf znázornění systému pro týmovou práci 21. Heuristické postupy stanovení problému 22. Aplikace na heurestický postup - přehled o systému otázek dle A. Osborna 23. Způsob kladení otázek zkušeného vynálezce dle Rossmana 24. Metodický postup při řešení úkolu (obecné, zvláštní, jedinečné) 25. Pracovní postup při seznamování se s novými pojmy a věcmi 26. Získávání potřebných informací v rámci studijní přípravy na řešení úkolů - na co se zaměřit 27. Rozdělení informací dle obsahu a jejich využití 28. Prameny informací a práce s nimi 29. Dělení informací dle novosti - vyhodnocení přínosu pro řešený úkol

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.