340-0905/02 – Teorie a metodika konstruování (TaMK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza procesu konstruování. Základy teorie a metodiky konstruování, metody využívané při řešení technického úkolu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je příprava studenta na samostatné tvůrčí řešení projekčně- konstrukčních, vývojových a výzkumných úkolů po absolvování studia v praxi. Obsahem předmětu je soubor poznatků o tom, jak na to, aby student byl metodicky připraven na úspěšné a racionální řešení úkolů.

Povinná literatura:

1. Čásenský, M., Maňas, S.: Metodika konstruování, skriptum ČVUT Praha 1990 2. Kočí, J.: Metodika konstruování, skriptum domu techniky Praha 1969 3. Hubka, V.: Konstrukční nauka, Konservis Praha 1991

Doporučená literatura:

1. Bolek, A., Kochman, J. a kol.: Části strojů, svazek 1, technický průvodce 6, SNTL Praha 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu na téma korespondující se zaměřením studijního předmětu a tématu doktorské práce. Absolvování pravidelných konzultací k semestrálnímu projektu. Zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie konstruování, smysl a cíle předmětu. 2. Začínající konstruktér, zadaný úkol a jak začít - jak na to ( vývoj techniky, co musí konstruktér respektovat, co nově konstruovat, proveditelnost konstrukce, práce s literaturou a informacemi, normami a patenty, zkušenostmi lidí a definování pojmů z oblasti vědy a konstruování). 3. Metodický přístup k řešení úkolu ( jak vzniká metodika, formy metod. postupu, obsah řešení konkrétního úkolu, postup při vyjasňování úkolu, hodnocení a výběr variant řešení, cesty k logickému myšlení ). 4. Konstruování jako proces předvídání potřeb ( vztahy mezi informacemi od spotřebitele, trhu, výrobce, vědy a techniky ). 5. Metody racionalizace práce konstruktéra ( brainstorming, hodnotová analýza, heuristické postupy stanovení problému, metoda práce zkušeného vynálezce - fáze prací ). 6. Systémový přístup při řešení technického úkolu ( obecné - zvláštní - jedinečné, zásoba poznatků - třídění - hodnocení ). 7. Týmová práce - cesta ke zvýšení efektivnosti konstruování ( zásady při konstruování, metodický postup při výpočtech a vymezování technického problému, metody vědeckého předvídání, co řešit v technickém rozvoji, jak porovnávat technickou úroveň a kvalitu výrobků ). 8. Metoda konstruování a prostředky výpočetní techniky využitelné v praxi konstruktéra ( vývoj prostředků pro výpočty a grafické znázorňování, soudobé prostředky využitelné v praxi konstruktéra a projektanta a programové prostředky pro využití výpočetní techniky při jeho tvůrčí práci ).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.