340-0907/01 – Mechanizace na uhelných lomech (MnUL)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat hluboké znalosti z používané techniky a následného technologického nasazení do lomových provozů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Na lomových provozech se používá celá řada těžebních, zemních a dalších strojů a zařízení, které ne vždy jsou běžně používané i v jiných oborech. Takže v průběhu studia budou studenti seznámení s touto technikou, konstrukčním řešením klíčových konstrukčních celků, jejich provozním nasazením a využitím.

Povinná literatura:

HOJDAR, J., HELEBRANT, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část), 1. vydání, Ostrava, Vysoká škola báňská 1983, 59 s., HOJDAR, J., HELEBRANT, F., GONDEK, H: Povrchové dobývací stroje I, 1.vydání , Ostrava, VŠB 1992, 299 s. HELEBRANT, F. - HOJDAR, J. - GONDEK, H.: Povrchové dobývací stroje I (druhá část), 1. vydání, Ostrava, VŠB 1993, 181 s., ISBN 80-7078-168-8 JEŘÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V.: Stroje pro zemní práce. Silniční stroje, kniha VŠB-TU Ostrava 1995, 464 s., ISBN 80-7078-389-3

Doporučená literatura:

HELEBRANT, F., JURMAN, J., FRIES, J.: Kolesová rypadla a provozní spolehlivost. VŠB TU Ostrava, 1. vydání, Ostrava 2007, 192 s., ISBN 978-80-248-1669-2 HOJDAR, J., HELEBRANT, F., KLIMECKÝ, O., JURMAN, J., GONDEK, H.: Povrchové dobývací stroje II, 1. vydání, Ostrava, VŠB 1986, 338 s., GONDEK, H., ŠEVČÍK, A.: Těžební a zpracovatelské stroje III, Ostrava 2008. VŠB-TU Ostrava 2008. s.124, ISBN 978- 80-248-1692-0. VOŠTOVÁ, V., KŘEMEN, T., FRIES, J., SLÁDKOVÁ, D., JURMAN, J.: Progresivní technika v technologiích zemních prací. Ediční středisko ČVUT v Praze, Praha 2008, 1. vydání, 235s., ISBN 978-80-01-04221-2 PODERNI, R. Ju. : Gornyje mašiny i kompleksy dlja otkrytych rabot. Izdatelstvo MGGI Moskva 1998, tom 1, tom 2, 422 s., 332 s., ISBN 5-7418-0089-0 DINTER, O. : Drcení a mletí nerostných surovin. SNTL Praha 1984 DOJČÁR, O.: Dobývanie a zpracovanie kameňa. ALFA Bratislava, VŠT Košice 1984 JASAŇ, V., LEMESÁNYI, L. : Úpravnické stroje. VŠT Košice 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně na individuálních konzultacích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie rozpojitelnosti - rypný a řezný odpor. Těžební velkostroje - kolesová rypadla, korečková rypadla, zakladače. Těžební stroje - lopatová a lanová lopatová rypadla, hydraulická lopatová rypadla, dragline. Těžební stroje pro těžbu z vody. Stroje a zařízení pro těžbu bloků. Skládkové stroje. Podvozky zemních a těžebních strojů - kolejové, kolové, pásové, kráčivé. Otoč těžebních a zakládacích strojů. Zdvihová ústrojí těžebních a zakládacích strojů. Dopravní systémy těžebních a zakládacích strojů. Dozery, skrejpry, grejdry, lopatové nakladače. Rozrývače, rýhovače, zhutňovací stroje, hydromonitory. Lomová doprava - kolejová, kolová, pásová, lodní. Drtiče a mlýny. Údržba lomové mechanizace.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku