340-0911/01 – Mining Machines and Systems (DSaK)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the study is to gain a very good knowledge of construction machinery and equipment used in the construction of mining machinery and equipment in underground mines. Students will also learn the basic calculations that are performed mainly using computer technology. They are also familiar with the new mining technology in underground mines.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

The aim of the study is to gain a very good knowledge of construction machinery and equipment used in the construction of mining machinery and equipment in underground mines. Students will also learn the basic calculations that are performed mainly using computer technology. They are also familiar with the new mining technology in underground mines.

Compulsory literature:

• Hounshell, David A., Smith, John Kenley. Science and Corporate Strategy. DuPont R&D, 1902–1980, New York: Cambridge University Press, 1988, ISBN 978-0-521-02852-3. • Speight, James G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. • Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Recommended literature:

Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Teorie rozpojitelností Základní teorie rozpojitelnosti, Řezné odpory a jejich měření. Rozpojovací nástroje. Síly působící na rozpojovací nástroje. Pohony dobývacích strojů Pneumatické, Hydraulické, Elektrické. Základní typy a jejich konstrukce a výpočet. Dobývací kombajny Hlavní části, Rozpojovací orgány. Vrátkové části, Pohony. Pomocná zařízení. Konstrukce. Základní výpočet. Uhelné pluhy Hlavní částí. Pluhová tělesa. Řezné nástroje. Pohony. Kotvení. Základní konstrukce. Základní výpočty. Zařízení pro vyztužování Základní rozdělení a konstrukce. Důlní stojky mechanické, hydraulické. Mechanizované výztuže. Hydraulické obvody a jejich agregáty. Výpočet odporů a zatížení výztuží. Dobývací komplexy Kombajnové. Pluhové. Základní typy strojů a zařízení. Organizace práce a podmínky nasazení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.