340-0911/04 – Dobývací stroje a komplexy (DSaK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia je získání velmi dobrých znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při stavbě dobývacích strojů a zařízení v hlubinných dolech. Studenti se také seznámí se základními výpočty, které jsou prováděny především pomoci výpočetní techniky. Rovněž jsou seznámení s novými technologiemi dobývání na hlubinných dolech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

V uvedeném předmětu jsou přednášeny základy znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při stavbě dobývacích strojů a zařízení v hlubinných dolech. Studenti se také seznámí se základními výpočty, které jsou prováděny především pomoci výpočetní techniky. Rovněž jsou seznámení s novými technologiemi dobývání na hlubinných dolech.

Povinná literatura:

Gondek,H.: Dobývací kombajny a jejich konstrukce, SkriptaVŠB-TU Ostrava, 1985 Gondek,H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce, Skripta VŠB-TU Ostrava, 1985 Gondek,H.: Zařízení pro zajišťování důlních porubů, Skripta VŠB-TU Ostrava, 1985 Vašek,J., Krúpa,V., Pinka,J.: Rozpojitelnost uhlí a hornin řeznými nástroji I, TU Košice 1998, str.91, ISBN 80-88896-29-0 Podgorski,J., Jonak,J.: Numeryczne badania procesu skrawania Skal Izotropowych, Lubelskie Towarzystwo Naukove, Lublin 2004, str.80, ISBN 83- 87833-55-3 Zubrzycki,J., Janak,J.: Numeryczno – eksperymentalne badania wplywu ksztaltu powierchni natarcia ostrza na obciaženie noža skrawajacego naturalny material kruchy, Lubelskie Towarzystwo Naukove, Lublin 2003, str.90 ISBN 83-87833-42-8 Gondek,H., Ševčík,A.: Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB–TU Ostrava, Ediční středisko VŠB–TU Ostrava, str.127, ISBN 80-248-1040-9

Doporučená literatura:

Boroška,J., Gondek,H., Zajac,O.: Hlbinné dobývací stroje a dopravné zaradenia, Alfa Bratislava, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Mohou být aplikovány stáže a exkurze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie rozpojitelností Základní teorie rozpojitelnosti, Řezné odpory a jejich měření. Rozpojovací nástroje. Síly působící na rozpojovací nástroje. Pohony dobývacích strojů Pneumatické, Hydraulické, Elektrické. Základní typy a jejich konstrukce a výpočet. Dobývací kombajny Hlavní části, Rozpojovací orgány. Vrátkové části, Pohony. Pomocná zařízení. Konstrukce. Základní výpočet. Uhelné pluhy Hlavní částí. Pluhová tělesa. Řezné nástroje. Pohony. Kotvení. Základní konstrukce. Základní výpočty. Zařízení pro vyztužování Základní rozdělení a konstrukce. Důlní stojky mechanické, hydraulické. Mechanizované výztuže. Hydraulické obvody a jejich agregáty. Výpočet odporů a zatížení výztuží. Dobývací komplexy Kombajnové. Pluhové. Základní typy strojů a zařízení. Organizace práce a podmínky nasazení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku