340-0913/01 – Opencast Mining Machines (PDS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to study the acquisition of knowledge in the field of construction machinery and equipment used in the construction of mining machinery used for surface mining of coal. Students also learn the basic strength calculations of the machinery and equipment. It is also necessary to learn the basic conditions of the deployment of new technologies and mining to help these mining machinery.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The aim of study is to obtain a very good knowledge in the field of construction machinery and equipment used in the construction of mining machinery and equipment used in surface mines. Students also learn the basic calculations, which are implemented by the assistance of computer technology. They are also familiar with new technologies in the mining surface mines.

Compulsory literature:

Hounshell, David A., Smith, John Kenley. Science and Corporate Strategy. DuPont R&D, 1902–1980, New York: Cambridge University Press, 1988, ISBN 978-0-521-02852-3. Speight, James G. (2008). Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance. McGraw-Hill Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Recommended literature:

Rock That Changed the World. Routledge. ISBN 0-415-93522-9. OCLC 52348860.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Teorie rozpojitelností Základní teorie rozpojitelnosti, Rypné odpory, a jejich měření. Pojezdové ústrojí velkostrojů Kolejové podvozky, Housenicové podvozky, Kráčivé podvozky. Systémy uložení, Sílové působení. Základní výpočet. Otoče horní stavby dobývacích a zakládacích strojů Základní konstrukce. Výpočet výkonu otoče. Výpočet kulové dráhy. Zdvihová ústrojí výložníků Rozdělení konstrukce jednotlivých systémů. Ocelová lana. Výpočet zatížení. Dopravní systémy velkostrojů a zakládačů Základní konstrukce. Výpočet výkonu. Čištění. Ocelové konstrukce velkostrojů Základní rozdělení. Zatížení. Výpočet. Dobývací stroje a zakládače a technologické celky Základní typy. Kinematika pracovního procesu. Dobývací ústrojí. Hlavní parametry. Základní výpočet výkonností. Dálková pasová doprava Základní rozdělení. Konstrukce. Pohony. Výpočet výkonu pohonu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2111) Mining K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.