340-0913/04 – Povrchové dobývací stroje (PDS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem studia je získání znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při stavbě dobývacích strojů používaných pro povrchové dobývání uhlí. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními výpočty těchto strojů a zařízení. Nezbytné je také seznámí se základními podmínkami nasazení a novými technologiemi dobývání pomoci těchto dobývacích strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem studia je získání velmi dobrých znalostí z oblasti konstrukce strojů a zařízení používaných při stavbě povrchových dobývacích strojů a zařízení. Studenti se rovněž seznámí se základními výpočty, které jsou prováděny především pomoci výpočetní techniky. Také jsou seznámení s novými technologiemi dobývání na povrchových lomech.

Povinná literatura:

Gondek, H., Ševčík, A. : Těžební a zpracovatelské stroje II. Skripta VŠB – TU Ostrava, r 2007, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava 2007, str.102, ISBN 978-80-248-1273-1 Hojdar, J., Gondek, H., Helebrant F: Povrchové dobývací stroje I a II, Skripta VŠB Ostrava, Ediční střediskoVŠB 1990 305s. a 328s. HOJDAR, J., HELEBRANT, F. Povrchové dobývací stroje (úvodní část), 1. vydání, Ostrava, Vysoká škola báňská 1983, 59 s., HOJDAR, J., HELEBRANT, F., GONDEK, H. Povrchové dobývací stroje I, 1.vydání , Ostrava, VŠB 1992, 299 s. HELEBRANT, F., HOJDAR, J., GONDEK, H. Povrchové dobývací stroje I (druhá část), 1. vydání, Ostrava, VŠB 1993, 181 s., ISBN 80-7078-168-8 JEŘÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V. Stroje pro zemní práce. Silniční stroje, kniha VŠB-TU Ostrava 1995, 464 s., ISBN 80-7078-389-3

Doporučená literatura:

HELEBRANT, F., JURMAN, J., FRIES, J. Kolesová rypadla a provozní spolehlivost. VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ostrava 2007, 192 s., ISBN 978-80-248-1669-2 HOJDAR, J., HELEBRANT, F., KLIMECKÝ, O., JURMAN, J., GONDEK, H. Povrchové dobývací stroje II, 1. vydání, Ostrava, VŠB 1986, 338 s., GONDEK, H., ŠEVČÍK, A. Těžební a zpracovatelské stroje III, Ostrava 2008. VŠB-TU Ostrava, 2008. s.124, ISBN 978- 80-248-1692-0. VOŠTOVÁ, V., KŘEMEN, T., FRIES, J., SLÁDKOVÁ, D., JURMAN, J. Progresivní technika v technologiích zemních prací. Ediční středisko ČVUT v Praze, Praha 2008, 1. vydání, 235s., ISBN 978-80-01-04221-2 PODERNI, R. Ju. Gornyje mašiny i kompleksy dlja otkrytych rabot. Izdatelstvo MGGI Moskva 1998, tom 1, tom 2, 422 s., 332 s., ISBN 5-7418-0089-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Mohou být aplikovány stáže a exkurze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie rozpojitelností Základní teorie rozpojitelnosti, Rypné odpory, a jejich měření. Pojezdové ústrojí velkostrojů Kolejové podvozky, Housenicové podvozky, Kráčivé podvozky. Systémy uložení, Sílové působení. Základní výpočet. Otoče horní stavby dobývacích a zakládacích strojů Základní konstrukce. Výpočet výkonu otoče. Výpočet kulové dráhy. Zdvihová ústrojí výložníků Rozdělení konstrukce jednotlivých systémů. Ocelová lana. Výpočet zatížení. Dopravní systémy velkostrojů a zakládačů Základní konstrukce. Výpočet výkonu. Čištění. Ocelové konstrukce velkostrojů Základní rozdělení. Zatížení. Výpočet. Dobývací stroje a zakládače a technologické celky Základní typy. Kinematika pracovního procesu. Dobývací ústrojí. Hlavní parametry. Základní výpočet výkonností. Dálková pasová doprava Základní rozdělení. Konstrukce. Pohony. Výpočet výkonu pohonu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P2117) Hornictví (čtyřleté) (2101V012) Hornictví a hornická geomechanika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku