340-0919/01 – Theoretical Fundamentals of Heat-Exchangers and Burners (TZVTH)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Combined Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis , knowledge , understanding and deepening of basic principles and design of heat exchangers and burners as part of industrial fuel furnaces.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Student se v rámci studia předmětu seznámí s nezbytnými konstrukčními součástmi průmyslových palivových pecí – hořáky a výměníky tepla, konkrétně s teoretickými podklady pro návrh hořáků - jako konstrukčního základu topného systému pecí a teoretickými základy nezbytnými pro návrh výměníků tepla jako strojního uzlu využívajícího druhotný zdroj energie – tepelný odpad průmyslové pece.

Compulsory literature:

Brunklaus, J. H.: Stavba průmyslových pecí. Design of industrial furnaces. Praha: SNTL 1966 (a novější vydání) Hottel, H. C. - Sarofim, A. F.: Přenos tepla zářením. Praha: SNTL 1979. 439s.

Recommended literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. R. Byron Bird – Warren E. Stewart – Edvin N. Lightfoot: PŘENOSOVÉ JEVY Sdílení hybnosti, energie a hmoty.Transport Phenomena momentum, energy and mass Sharing 1 vydání, ACADEMIA, Praha, 1968. 800s

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Vývoj průmyslových pecí - tepelného stroje - v návaznosti na vývoj průmyslové výroby. -Tepelně-fyzikální vlastnosti plynů, statika a kinematika spalování plynných paliv. - Sdílení tepla (kondukce, konvekce a radiace) -Základy pecní hydrauliky, hydraulické systémy průmyslových pecí. - Topné systémy průmyslových pecí (hořáky vířivé, radiační, rekuperační, regenerační). - Rekuperátory (oblast konvektivního a radiačního sdílení tepla, stacionární a nestacionární práce rekuperátoru). - Regenerátory.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner