340-0919/02 – Theoretical Fundamentals of Heat-Exchangers and Burners (TZVTH)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis , knowledge , understanding and deepening of basic principles and design of heat exchangers and burners as part of industrial fuel furnaces.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Student se v rámci studia předmětu seznámí s nezbytnými konstrukčními součástmi průmyslových palivových pecí – hořáky a výměníky tepla, konkrétně s teoretickými podklady pro návrh hořáků - jako konstrukčního základu topného systému pecí a teoretickými základy nezbytnými pro návrh výměníků tepla jako strojního uzlu využívajícího druhotný zdroj energie – tepelný odpad průmyslové pece.

Compulsory literature:

Brunklaus, J. H.: Stavba průmyslových pecí. Design of industrial furnaces. Praha: SNTL 1966 (a novější vydání) Hottel, H. C. - Sarofim, A. F.: Přenos tepla zářením. Praha: SNTL 1979. 439s.

Recommended literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. R. Byron Bird – Warren E. Stewart – Edvin N. Lightfoot: PŘENOSOVÉ JEVY Sdílení hybnosti, energie a hmoty.Transport Phenomena momentum, energy and mass Sharing 1 vydání, ACADEMIA, Praha, 1968. 800s

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Development of industrial furnaces - heat engine - in connection with the development of industrial production. -Thermo-physical properties of gases, statics and kinematics of gaseous fuels ombustion. - Heat transfer (conduction, convection and radiation) Basics of Kiln-hydraulics, hydraulic systems, industrial furnaces. - Heating systems for industrial furnaces (burners whirl, radiation, heat recovery, regeneration). - Recuperators (area of convective and radiative of heat transfer, steady and work unsteady heat exchanger). - Regenerators.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner