340-0920/02 – Theory of Industrial Furnace Construction (TSPP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis , knowledge and understanding of the basic theoretical principles necessary for the design of industrial furnaces and their structural nodes.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Student se v rámci studia předmětu seznámí s vývojem nejstaršího tepelného stroje a jeho úlohou v průmyslové výrobě, prohloubí si teoretické základy nezbytné pro návrh pece a jejích konstrukčních uzlů. Rozšíří si vědomosti v oblasti sdílení tepla v pecním prostoru a zpracovávaném materiálu.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. Brunklaus, J. H.: Stavba průmyslových pecí. Praha: SNTL 1966 (a novější vydání) Kremer, R. - Obroučka, K.: Ohřev kovů. Praha: SNTL, 1974. 422s. Kutzendorfer, Z. - Máša, Z.: Žáruvzdorné tepelně - izolační materiály. Praha: INFORMATORIUM, 1991. 268s.

Recommended literature:

Hottel, H. C. - Sarofim, A. F.: Přenos tepla zářením. Praha: SNTL 1979. 439s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Development of industrial furnaces - heat engine - in relation to the development of industrial production. - Thermo - physical properties of gases , statics and kinematics of the gaseous fuels combustion - Heat in the workspace industrial furnaces . - Heat in the material. - Basics of Kiln hydraulics, hydraulic systems, industrial furnaces. - Refractory and insulating materials - properties, utilisation. - Construction of industrial furnaces nodes . - Heat exchangers . - Heat balance and analysis of influencing factors .

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner