340-0921/01 – Teorie tvářecích strojů (TTS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK30 prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základním cílem předmětu je seznámit studenta s určením hlavních energosilových parametrů vybraných typů tvářecích strojů a nacházet souvislosti a interakce mezi technologií uskutečňovanou na stroji a vlastním strojem. Získané poznatky spolu s moderní výpočtovou technikou a softwarem aplikovat na úkoly v praxi výzkumníka,vývojáře,konstruktéra a projektanta.

Povinná literatura:

1. Pokorný, A.: Hutní tvářecí stroje – válcovací zařízení a pohony, 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1987, 328 str. 2. Pokorný, A.: Tvářecí stroje – podélná a příčná doprava a manipulátory, dělící a rovnací stroje, 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1989, 241 str. 3. Pokorný, A.: Tvářecí stroje – navíječky, rozvíječky, svinovačky, značkovací, vázací stroje 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1993, 152 str. 4. Kolektiv autorů Vysoké technické školy Otto von Guericke Magdeburg, Walzwerke Maschinen und Anlagen, vydáno VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1979, 616 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energosilové parametry při podélném válcování kovů 2. Diferenciální rovnice válcování, její odvození a rozbor 3. Určení kroutícího momentu pro otáčení válců při válcování včetně odvození koeficientu ramene výslednice válcovací síly 4. Vliv tahu pásu při válcování za studena na střední specifický tlak včetně vlivu zpevnění materiálu 5. Vliv pružného zploštění válců na délku oblouku záběru 6. Určení mezní tloušťky pásu při válcování za studena 7. Směry sil, které působí na válce a válcovací moment 8. Energosilové parametry při stříhání materiálu na nůžkách 9. Odvození základní kinematické rovnice letmých nůžek včetně rozboru koeficientu vynechání střihu při konstantní rychlosti pásu 10. Popis funkce a účelu dvouklikového kulisového mechanizmu a eliptických ozubených kol u letmých nůžek 11. Výpočet energosilových parametrů při řezání materiálu na pilách včetně výpočtu mezní rychlosti pilového disku 12. Výpočty energosilových parametrů rovnaček na plechy i profily 13. Výpočet energosilových parametrů u navíječek a svinovaček

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.