340-0921/02 – Forming Machines Theory (TTS)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POK30 prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Energosilové parametry při podélném válcování kovů 2. Diferenciální rovnice válcování, její odvození a rozbor 3. Určení kroutícího momentu pro otáčení válců při válcování včetně odvození koeficientu ramene výslednice válcovací síly 4. Vliv tahu pásu při válcování za studena na střední specifický tlak včetně vlivu zpevnění materiálu 5. Vliv pružného zploštění válců na délku oblouku záběru 6. Určení mezní tloušťky pásu při válcování za studena 7. Směry sil, které působí na válce a válcovací moment 8. Energosilové parametry při stříhání materiálu na nůžkách 9. Odvození základní kinematické rovnice letmých nůžek včetně rozboru koeficientu vynechání střihu při konstantní rychlosti pásu 10. Popis funkce a účelu dvouklikového kulisového mechanizmu a eliptických ozubených kol u letmých nůžek 11. Výpočet energosilových parametrů při řezání materiálu na pilách včetně výpočtu mezní rychlosti pilového disku 12. Výpočty energosilových parametrů rovnaček na plechy i profily 13. Výpočet energosilových parametrů u navíječek a svinovaček

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner