340-0922/01 – Forming Machines Construction (STS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POK30 prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam válcovny a kontilití v metalurgickém podniku – schéma rozmístění hlavních provozů. 2. Klasifikace pracovních stolic a válcovacích tratí 3. Charakteristika zařízení válcovací stolice, schéma komplexu válcovací stolice a určení maximálního úběru z pevnosti válců 4. Výpočet válců dvou a čtyřválcové stolice na pevnost a deformaci 5. Ložiska kapalinného tření, princip jejich funkce a typy valivých ložisek pro válcovací stolice 6. Mechamizmy pro stavění a vyvážení válců válcovacích stolic, výpočty kinematické dvojice, stavěcí šrouby a matice 7. Výpočty výkonu elektromotoru mechanizmu stavění válců pro různé typy stavění 8. Výpočty energosilových parametrů válečkových dopravníků, tlaček, zarážek a zvedacích stolů 9. Kinematické principy a schémata bramových nůžek se spodním střihem pro stříhání za tepla a gilotinových nůžek otevřeného a uzavřeného typu s horním střihem 10. Konstrukční princip ořezávacích a rozřezávacích diskových nůžek včetně určení střižného momentu 11. Kinematické schéma, konstrukční princip a funkce kyvadlových a rotorových šrotovacích nůžek na okrajky 12. Tři kinematické možnosti vazby pohonu letmých bubnových nůžek s rovnačkou a odvození základní kinematické rovnice pro případ proměnné rychlosti vývalku a nožů 13. Princip konstrukce a schéma letmých nůžek s excentrovým mechanismem vynecháním střihu 14. Klikové letmé nůžky s vynecháním střihu a s vyrovnáním rychlosti nožů s rychlostí pásu v okamžiku střihu 15. Schéma, popis funkce a použití saňové a rotorové pily 16. Základní principy rovnaček na plechy, účel a použití konstrukčního principu pro zvětšení tuhosti pracovního válečku rovnačky 17. Principy a účel navíjení pásu za tepla, kinematické poměry u čtyřválečkové respektive tříválečkové bubnové navíječky pásu 18. Umístění bubnových navíječek s tvarovacími válečky za teplou širokopásovou tratí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner