340-0922/01 – Stavba tvářecích strojů (STS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK30 prof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenta s moderními a v praxi úspěšnými tvářecími stroji, které pracují bez závažných poruch, jimi vyráběná produkce se vyznačuje energetickou úsporností a přesností, jsou výkonné a mají vysoké ekologické parametry. Součástí náplně předmětu je seznámení s metodami, které umožní sestavovat stroje do větších výrobních celků – projekty technologických a výrobních pracovišť. Student získá solidní základy pro navrhování strojů a zařízení včetně jejich řízení v praxi konstruktéra - projektanta, vývojového pracovníka i provozovatele zařízení.

Povinná literatura:

1. Pokorný, A.: Hutní tvářecí stroje – válcovací zařízení a pohony, 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1987, 328 str. 2. Pokorný, A.: Tvářecí stroje – podélná a příčná doprava a manipulátory, dělící a rovnací stroje, 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1989, 241 str. 3. Pokorný, A.: Tvářecí stroje – navíječky, rozvíječky, svinovačky, značkovací, vázací stroje 1.vydání, Vysoká škola báňská Ostrava, 1993, 152 str. 4. Kolektiv autorů Vysoké technické školy Otto von Guericke Magdeburg, Walzwerke Maschinen und Anlagen, vydáno VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1979, 616 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam válcovny a kontilití v metalurgickém podniku – schéma rozmístění hlavních provozů. 2. Klasifikace pracovních stolic a válcovacích tratí 3. Charakteristika zařízení válcovací stolice, schéma komplexu válcovací stolice a určení maximálního úběru z pevnosti válců 4. Výpočet válců dvou a čtyřválcové stolice na pevnost a deformaci 5. Ložiska kapalinného tření, princip jejich funkce a typy valivých ložisek pro válcovací stolice 6. Mechamizmy pro stavění a vyvážení válců válcovacích stolic, výpočty kinematické dvojice, stavěcí šrouby a matice 7. Výpočty výkonu elektromotoru mechanizmu stavění válců pro různé typy stavění 8. Výpočty energosilových parametrů válečkových dopravníků, tlaček, zarážek a zvedacích stolů 9. Kinematické principy a schémata bramových nůžek se spodním střihem pro stříhání za tepla a gilotinových nůžek otevřeného a uzavřeného typu s horním střihem 10. Konstrukční princip ořezávacích a rozřezávacích diskových nůžek včetně určení střižného momentu 11. Kinematické schéma, konstrukční princip a funkce kyvadlových a rotorových šrotovacích nůžek na okrajky 12. Tři kinematické možnosti vazby pohonu letmých bubnových nůžek s rovnačkou a odvození základní kinematické rovnice pro případ proměnné rychlosti vývalku a nožů 13. Princip konstrukce a schéma letmých nůžek s excentrovým mechanismem vynecháním střihu 14. Klikové letmé nůžky s vynecháním střihu a s vyrovnáním rychlosti nožů s rychlostí pásu v okamžiku střihu 15. Schéma, popis funkce a použití saňové a rotorové pily 16. Základní principy rovnaček na plechy, účel a použití konstrukčního principu pro zvětšení tuhosti pracovního válečku rovnačky 17. Principy a účel navíjení pásu za tepla, kinematické poměry u čtyřválečkové respektive tříválečkové bubnové navíječky pásu 18. Umístění bubnových navíječek s tvarovacími válečky za teplou širokopásovou tratí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.