340-0923/01 – Construction of Machines for Waste Treatment (SSpZO)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding of basic principles and constructional design of machines and arrangements for shearing, baling, crushing, briquetting, transport and sorting of metalic and nonmetallic waste.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jejich úpravy, tak aby bylo možné tyto odpady dále využít a recyklovat. Mezi základní technologie úpravy kovového odpadu patří především dělení kovového materiálu (stříhání, pálení, dělení jinými způsoby), paketování, drcení a briketování. Dále se studenti seznámí s požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových atd. Koncepční provedení mlýnů kladivových, kulových, vibračních, tyčových, včetně řešení vybraných konstrukčních uzlů. Třídění druhotných surovin – třídiče, jejich konstrukce a výpočet hlavních parametrů. Zařízení pro briketování nekovových druhotných surovin. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] Čep, h. – Špírková,r.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [2] Sýkora M. a kol. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [3] Jasaň V., Lemesányi L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s. [5] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [6] Ksandr J., John M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [7] POLICKÝ, Z. – STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s. [8] POLUS, E.: Úpravárenské stroje I. - drtiče a mechanické třidiče pro průmysl kamene, výrobu maltovin a lehčených stavebních hmot. VUT Brno 1970, 164s.

Recommended literature:

[1] Departments textbooks and syllabi. [2] Internet resources, corporate literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kovový odpad jako druhotná surovina. Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. 2. Jednotlivé technologie úpravy kovového odpadu. Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. 3. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním. Teorie paketování. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů paketovacích lisů. 4. Zařízení po dělení kovového odpadu stříháním a lámáním. Teorie stříhání, konstrukce nůžek a zařízení pro zavážení nůžek. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. 5. Zařízení pro drcení kovového odpadu – drtící linky. 6. Zařízení na úpravu a zpracování kovových třísek, briketovací lisy a linky. 7. Mobilní systémy pro zpracování kovového odpadu. Příklady projekčně- konstrukčního řešení. 8. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Základní pojmy. Čelisťové drtiče - jednotlivé typy, řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů u drtičů čelisťových, kuželových, válcových. Odrazové drtiče a speciální konstrukce drtičů. 9. Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. 10. Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. 11. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Zařízení pro briketování druhotných surovin. 12. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner