340-0923/01 – Stavba strojů pro zpracování odpadů (SSpZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza, znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro stříhání, paketování, drcení, briketování, dopravu a třídění kovového a nekovového odpadu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jejich úpravy, tak aby bylo možné tyto odpady dále využít a recyklovat. Mezi základní technologie úpravy kovového odpadu patří především dělení kovového materiálu (stříhání, pálení, dělení jinými způsoby), paketování, drcení a briketování. Dále se studenti seznámí s požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových atd. Koncepční provedení mlýnů kladivových, kulových, vibračních, tyčových, včetně řešení vybraných konstrukčních uzlů. Třídění druhotných surovin – třídiče, jejich konstrukce a výpočet hlavních parametrů. Zařízení pro briketování nekovových druhotných surovin. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Povinná literatura:

[1] Čep, h. – Špírková,r.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [2] Sýkora M. a kol. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [3] Jasaň V., Lemesányi L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s. [5] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [6] Ksandr J., John M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [7] POLICKÝ, Z. – STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s. [8] POLUS, E.: Úpravárenské stroje I. - drtiče a mechanické třidiče pro průmysl kamene, výrobu maltovin a lehčených stavebních hmot. VUT Brno 1970, 164s. [9] Katedrální učební texty a sylaby. [10] Internetové zdroje, firemní literatura.

Doporučená literatura:

[1] Katedrální učební texty a sylaby. [2] Internetové zdroje, firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovový odpad jako druhotná surovina. Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. 2. Jednotlivé technologie úpravy kovového odpadu. Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. 3. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním. Teorie paketování. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů paketovacích lisů. 4. Zařízení po dělení kovového odpadu stříháním a lámáním. Teorie stříhání, konstrukce nůžek a zařízení pro zavážení nůžek. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. 5. Zařízení pro drcení kovového odpadu – drtící linky. 6. Zařízení na úpravu a zpracování kovových třísek, briketovací lisy a linky. 7. Mobilní systémy pro zpracování kovového odpadu. Příklady projekčně- konstrukčního řešení. 8. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Základní pojmy. Čelisťové drtiče - jednotlivé typy, řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů u drtičů čelisťových, kuželových, válcových. Odrazové drtiče a speciální konstrukce drtičů. 9. Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. 10. Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. 11. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Zařízení pro briketování druhotných surovin. 12. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.