340-0923/02 – Stavba strojů pro zpracování odpadů (SSpZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza, znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro stříhání, paketování, drcení, briketování, dopravu a třídění kovového a nekovového odpadu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jejich úpravy, tak aby bylo možné tyto odpady dále využít a recyklovat. Mezi základní technologie úpravy kovového odpadu patří především dělení kovového materiálu (stříhání, pálení, dělení jinými způsoby), paketování, drcení a briketování. Dále se studenti seznámí s požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových atd. Koncepční provedení mlýnů kladivových, kulových, vibračních, tyčových, včetně řešení vybraných konstrukčních uzlů. Třídění druhotných surovin – třídiče, jejich konstrukce a výpočet hlavních parametrů. Zařízení pro briketování nekovových druhotných surovin. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Povinná literatura:

[1] Čep, h. – Špírková,r.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [2] Sýkora M. a kol. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [3] Jasaň V., Lemesányi L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s. [5] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [6] Ksandr J., John M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [7] POLICKÝ, Z. – STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s. [8] POLUS, E.: Úpravárenské stroje I. - drtiče a mechanické třidiče pro průmysl kamene, výrobu maltovin a lehčených stavebních hmot. VUT Brno 1970, 164s. [9] Katedrální učební texty a sylaby. [10] Internetové zdroje, firemní literatura.

Doporučená literatura:

[1] Katedrální učební texty a sylaby. [2] Internetové zdroje, firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovový odpad jako druhotná surovina. Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. 2. Jednotlivé technologie úpravy kovového odpadu. Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. 3. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním. Teorie paketování. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů paketovacích lisů. 4. Zařízení po dělení kovového odpadu stříháním a lámáním. Teorie stříhání, konstrukce nůžek a zařízení pro zavážení nůžek. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. 5. Zařízení pro drcení kovového odpadu – drtící linky. 6. Zařízení na úpravu a zpracování kovových třísek, briketovací lisy a linky. 7. Mobilní systémy pro zpracování kovového odpadu. Příklady projekčně- konstrukčního řešení. 8. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Základní pojmy. Čelisťové drtiče - jednotlivé typy, řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů u drtičů čelisťových, kuželových, válcových. Odrazové drtiče a speciální konstrukce drtičů. 9. Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. 10. Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. 11. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Zařízení pro briketování druhotných surovin. 12. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku