340-0924/02 – Machines and Equipment for Secondary Treatment and Continuous Casting of Steel (SZSZS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding basic principles and constructional design of machines and arrangement for secondary processing of liquid metal and his continuous casting.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je orientován na stěžejní strojní zařízení pro sekundární zpracování oceli a pro její následné plynulé odlévání.Obsahem předmětu je seznámit posluchače s projekčním a konstrukčním provedením vybraného hutního zařízení, kterým jsou vybaveny moderní provozy oceláren, jež produkují ocel, což je v současné době, v rozmanitých podobách, nejrozšířenější konstrukční materiál pro stavbu strojů obecně. Seznámí se s požadavky a možnostmi strojního provedení jednotlivých strojů a jejich vybraných konstrukčních uzlů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] Mikolajek, J., Stoklasa, T., Zavila, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. [2] Kepka Miloslav: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. [3] Mikolajek, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. [4] Chocholáč M. a kol.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980.

Recommended literature:

[1] Departments textbooks and syllabi. [2] Internet resources, corporate literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Device for dispensing particulate substances in steel facilities , Arrangement delivery systems, 2. Structural design of nozzles for steelmaking equipment, the main parameters 3. Device to limit discharge furnace slag into the pan. Ladle Sliding gates - type, construction, principles for design . 4. Equipment for the homogenization of the melt in the ladle - means construction solution. 5. Design of equipment for heating the melt in the ladle - ladle furnace - heating arc , additional heating technology in the steel pan. 6. Types and design of the vacuum melt in the pan. equipment for chamber vacuum melt in the pan. 7. Equipment for continuous casting of steel. Types of casting machines and their arrangement . Arrangement ZPO. 8. The design of casting stands and tundish cars. 9. Construction machinery and molds radial oscillatory solutions mechanisms. 10. The arrangement for the secondary cooling device . Straightening and towing equipment. Mechanisms and machines for cutting rolls . 11. Auxiliary equipment of machines for continuous casting of steel. 12.h The concept of the device for casting thin strip .

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner