340-0924/02 – Stroje a zařízení pro sekundární zpracování a spojité odlévání oceli (SZSZS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza, znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro sekundární zpracování tekutého kovu a jeho plynulé odlévání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je orientován na stěžejní strojní zařízení pro sekundární zpracování oceli a pro její následné plynulé odlévání.Obsahem předmětu je seznámit posluchače s projekčním a konstrukčním provedením vybraného hutního zařízení, kterým jsou vybaveny moderní provozy oceláren, jež produkují ocel, což je v současné době, v rozmanitých podobách, nejrozšířenější konstrukční materiál pro stavbu strojů obecně. Seznámí se s požadavky a možnostmi strojního provedení jednotlivých strojů a jejich vybraných konstrukčních uzlů.

Povinná literatura:

[1] Mikolajek, J., Stoklasa, T., Zavila, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. [2] Kepka Miloslav: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. [3] Mikolajek, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. [4] Chocholáč M. a kol.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980.

Doporučená literatura:

[1] Katedrální učební texty a sylaby. [2] Internetové zdroje, firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, uspořádání dávkovacích systémů, 2. Konstrukční řešení trysek pro ocelářská zařízení, hlavní parametry, 3. Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve. Šoupátkové uzávěry licích pánví– typy, konstrukce, zásady pro konstrukci. 4. Zařízení pro homogenizaci taveniny v pánvi – prostředky, konstrukční řešení. 5. Konstrukce zařízení pro ohřev taveniny v pánvi - pánvové pece – ohřev elektrickým obloukem, další technologie ohřevu oceli v pánvi. 6. Typy a konstrukce zařízení pro vakuování taveniny v pánvi. Zařízení pro komorové vakuování taveniny v pánvi. 7. Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Uspořádání ZPO. 8. Konstrukce licích stojanů a mezipánvových vozů. 9. Konstrukce krystalizátorů radiálního stroje a řešení oscilačních mechanismů. 10. Uspořádání zařízení pro druhotné chlazení. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení svitku. 11. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli. 12. Koncepce zařízení pro lití tenkých pásů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku