340-0931/01 – Theory of Industrial Furnace Construction, Combustion Processes and Combustion Equipment (TSPP)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding of the basic theoretical principles necessary for the design of industrial furnaces and their structural nodes. The deepening of knowledge in the theory of combustion of gaseous fuels and combustion equipment. Analysis, knowledge and understanding of the basic theoretical principles of combustion necessary for the design of combustion equipment and the structural nodes.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Student se v rámci studia předmětu seznámí s vývojem nejstaršího tepelného stroje a jeho úlohou v průmyslové výrobě, prohloubí si teoretické základy nezbytné pro návrh pece a jejích konstrukčních uzlů. Rozšíří si vědomosti v oblasti sdílení tepla v pecním prostoru a zpracovávaném materiálu. Student se v rámci studia předmětu seznámí s vývojem topných systémů průmyslové pece spalující plynné palivo. Prohloubí si znalosti v oblasti spalování plynného paliva. V návaznosti na vývoj hořáků, armatur a řídicích systémů si prohloubí znalosti potřebné k volbě a návrhu topných systémů průmyslových pecí.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] BRUNKLAUS, J. H.: Stavba průmyslových pecí. Praha: SNTL 1966 (a novější vydání) [2] HOTTEL, H. C. - SAROFIM, A. F.: Přenos tepla zářením. Praha: SNTL 1979. 439s. [3] KREMER, R. - OBROUČKA, K.: Ohřev kovů. Praha: SNTL, 1974. 422s. [4] KUTZENDORFER, Z. - MÁŠA, Z.: Žáruvzdorné tepelně - izolační materiály. Praha: INFORMATORIUM, 1991. 268s.

Recommended literature:

[5] BARTLMA, F.: Gasdynamik der verbrennung. Překlad Gazodinamika gorenija, Energoizdat Moskva, 1981, 279 s. [6] FROLOV J.V.: Teoretičeskie osnovy procesov gorenija - Těorija gorenija i vzryva, 2-raja tipografija, izdobatělstvo Nauka, 1981, 408 s.. [7] Prospektová a podniková literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

· Development of industrial furnaces - heat engine - in connection with the development of industrial production. · Thermo-physical properties of gases, statics and kinematics combustion of gaseous fuels. · Heat workspace industrial furnaces. · Heat transfer in the material. · furnace Fundamentals of hydraulics, hydraulic systems, industrial furnaces. · Refractory and insulating materials - properties, uses. · Construction of industrial furnaces nodes. · Heat exchangers. · Heat balance analysis of influencing factors. · Thermo-physical properties of gases. · Static combustion of gaseous fuels. · Kinematics combustion of gaseous fuels. · The development of heating systems, industrial fuel furnaces. · Components of heating systems. · Burners (whirl, radiation, recuperation and regeneration.)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.