340-0933/01 – Construction of Machines for Waste Treatment (SSZO)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding of basic principles and constructional design of machines and arrangements for shearing, baling, crushing, briquetting, transport and sorting of metalic and nonmetallic waste.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu s důrazem na projekčně konstrukční řešení strojů a zařízení používaných pro jednotlivé technologie úpravy a zpracování vybraných druhů odpadů. · Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. · Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním, stříháním, briketováním a drcením. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů zařízení. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. · Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Drtiče čelisťové kuželové, válcové, odrazové - řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů. · Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. · Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. Zařízení pro briketování druhotných surovin.Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] SÝKORA M. et al. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [2] KSANDR J., JOHN M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [3] JASAŇ V., LEMESÁNYI L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ČEP, H. , ŠPÍRKOVÁ,R.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [5] POLICKÝ, Z. , STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s.

Recommended literature:

[6] NIJKERK A. A., DALMIJN W. L. : Handbook of recycling techniques [Rev. and expanded ed.]. The Hague : Nijkerk Consultancy, 1998 - 216 s.: il. ISBN 90-802909-2-0 [8] Crushing and Screening Handbook. Metso minerals. Brochure No.2051-04-08-CBL. Metso minerals 2008. [9] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [10] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Elaboration of a semester project on the topic corresponding with the focus of the course and the topic of the doctoral thesis. Passing regular consultations on the semester project. Exam.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Other requirements

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Metal waste as secondary raw material. Sources of metal waste and requirements for its treatment. Aggregates for the heat treatment and recycling (remelting) of scrap metal. 2. Individual treatment technology for scrap metal. The design of races treatment of scrap metal. 3. Mechanical treatment of waste metal paketováním. Theory packing. Design and calculation of selected parameters baling presses. 4. Equipment for cutting scrap metal cutting and breaking. theory shearing scissors structure and facilities for inserting scissors. Facilities handling and sorting of cut waste. 5. Equipment for crushing scrap metal - crushing lines . 6. Treatment and processing of metal chips, briquetting presses and lines. 7. Mobile systems for the processing of scrap metal. Examples of design solution. 8. Machinery and equipment for mechanical size reduction of secondary raw materials. Basic concepts. Jaw crusher - different types of solutions selected structural nodes , determining the main parameters of jaw crushers , conical , cylindrical. Impact crushers and shredders of special design . 9. Ball mills - the different types , conceptual solutions , performance assessments and power . Movement of grinding bodies , to determine their size and quantity. rod ,vibration , autogenous and tread mills. 10. Sorting of secondary raw materials. Screens - classification, design embodiment. Determination of basic design parameters of vibrating screen . 11. An apparatus for treating lumps of raw materials . Equipment for briquetting secondary raw materials. 12. Construction of machinery for treatment and mechanical processing of plastic waste

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2024/2025 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2023/2024 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2022/2023 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2021/2022 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.