340-0933/01 – Stavba strojů pro zpracování odpadů (SSZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza, znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro stříhání, paketování, drcení, briketování, dopravu a třídění kovového a nekovového odpadu

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu s důrazem na projekčně konstrukční řešení strojů a zařízení používaných pro jednotlivé technologie úpravy a zpracování vybraných druhů odpadů. · Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. · Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním, stříháním, briketováním a drcením. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů zařízení. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. · Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Drtiče čelisťové kuželové, válcové, odrazové - řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů. · Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. · Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. Zařízení pro briketování druhotných surovin.Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Povinná literatura:

[1] SÝKORA M. et al. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [2] KSANDR J., JOHN M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [3] JASAŇ V., LEMESÁNYI L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ČEP, H. , ŠPÍRKOVÁ,R.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [5] POLICKÝ, Z. , STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s.

Doporučená literatura:

[6] NIJKERK A. A., DALMIJN W. L. : Handbook of recycling techniques [Rev. and expanded ed.]. The Hague : Nijkerk Consultancy, 1998 - 216 s.: il. ISBN 90-802909-2-0 [8] Crushing and Screening Handbook. Metso minerals. Brochure No.2051-04-08-CBL. Metso minerals 2008. [9] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [10] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu na téma korespondující se zaměřením studijního předmětu a tématu doktorské práce. Absolvování pravidelných konzultací k semestrálnímu projektu. Zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovový odpad jako druhotná surovina. Zdroje výskytu kovového odpadu a požadavky na jeho úpravu. Agregáty pro tepelné zpracování a recyklaci (přetavování) kovového odpadu. 2. Jednotlivé technologie úpravy kovového odpadu. Projekční řešení závodů na úpravu kovového odpadu. 3. Mechanická úprava kovového odpadu paketováním. Teorie paketování. Konstrukce a výpočet vybraných parametrů paketovacích lisů. 4. Zařízení po dělení kovového odpadu stříháním a lámáním. Teorie stříhání, konstrukce nůžek a zařízení pro zavážení nůžek. Zařízení pro odbavování a třídění nastříhaného odpadu. 5. Zařízení pro drcení kovového odpadu – drtící linky. 6. Zařízení na úpravu a zpracování kovových třísek, briketovací lisy a linky. 7. Mobilní systémy pro zpracování kovového odpadu. Příklady projekčně- konstrukčního řešení. 8. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Základní pojmy. Čelisťové drtiče - jednotlivé typy, řešení vybraných konstrukčních uzlů, stanovení hlavních parametrů u drtičů čelisťových, kuželových, válcových. Odrazové drtiče a speciální konstrukce drtičů. 9. Kulové mlýny - jednotlivé typy, koncepční řešení, stanovení výkonu a příkonu. Pohyb mlecích těles, stanovení jejich velikosti a množství. Tyčové, vibrační, autogenní a běhounové mlýny. 10. Třídění druhotných surovin. Třídiče - rozdělení, konstrukční provedení. Stanovení základních konstrukčních parametrů vibračních třídičů. 11. Zařízení pro úpravu kusovitosti surovin. Zařízení pro briketování druhotných surovin. 12. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.