340-0934/01 – Stroje a zařízení pro výrobu, sekundární zpracování a odlévání oceli (SZVZO)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza, znalost a pochopení základních principů a projekčně-konstrukčního provedení strojů a zařízení pro sekundární zpracování tekutého kovu a jeho plynulé odlévání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je orientován na stěžejní strojní zařízení pro výrobu, sekundární zpracování a pro odlévání oceli s důrazem na projekčně konstrukční řešení strojů a zařízení používaných pro jednotlivé technologie. · Stavba primárních ocelářských pecí. Konstrukční řešení trysek pro ocelářská zařízení, hlavní parametry. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, uspořádání dávkovacích systémů, · Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve. Šoupátkové uzávěry licích pánví– typy, konstrukce, zásady pro konstrukci. · Zařízení pro homogenizaci taveniny v pánvi – prostředky, konstrukční řešení. · Konstrukce zařízení pro ohřev taveniny v pánvi - pánvové pece. · Typy a konstrukce zařízení pro vakuování taveniny v pánvi. · Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Uspořádání ZPO. · Konstrukce licích stojanů a mezipánvových vozů. Konstrukce krystalizátorů radiálního stroje a řešení oscilačních mechanismů. · Uspořádání zařízení pro druhotné chlazení. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení svitku. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli. · Koncepce zařízení pro lití tenkých pásů.

Povinná literatura:

[1] MIKOLAJEK, J., STOKLASA, T., ZAVILA, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. [2] KEPKA M.: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. [3] MIKOLAJEK, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. [4] CHOCHOLÁČ M. et al.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980.

Doporučená literatura:

[5] STOLTE, G.: Secondary metallurgy: Fundamentals, processes, applications. January 2002, 216 p. ISBN-13: 978 3 514 00648 5 [6] GHOSH A. RATON B. :Secondary steelmaking: principles and applications. Boca Raton USA - CRC Press, c2001 - 322 s. : il. ISBN 0-8493-0264-1 [7] http://www.steeluniversity.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, uspořádání dávkovacích systémů, 2. Konstrukční řešení trysek pro ocelářská zařízení, hlavní parametry, 3. Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve. Šoupátkové uzávěry licích pánví– typy, konstrukce, zásady pro konstrukci. 4. Zařízení pro homogenizaci taveniny v pánvi – prostředky, konstrukční řešení. 5. Konstrukce zařízení pro ohřev taveniny v pánvi - pánvové pece – ohřev elektrickým obloukem, další technologie ohřevu oceli v pánvi. 6. Typy a konstrukce zařízení pro vakuování taveniny v pánvi. Zařízení pro komorové vakuování taveniny v pánvi. 7. Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Uspořádání ZPO. 8. Konstrukce licích stojanů a mezipánvových vozů. 9. Konstrukce krystalizátorů radiálního stroje a řešení oscilačních mechanismů. 10. Uspořádání zařízení pro druhotné chlazení. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení svitku. 11. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli. 12. Koncepce zařízení pro lití tenkých pásů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.