340-0937/02 – Stroje pro těžbu a zpracování kamene (STZK)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent si prohloubí znalosti a dovednosti v dané oblasti lidské činnosti - dokáže se orientovat v oblasti strojů a zařízení pro těžbu a zpracování kamene. Bude schopen logicky myslet a navrhovat stroje a mechanismy v daném zaměření pro konkrétní aplikace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Absolvent předmětu získá širší přehled technické vybavenosti, konstrukčního řešení základních uzlů předmětné mechanizace a strojních celků, technologie nasazení strojů a zařízení pro těžbu a zpracování kamene. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními a výkonnostními výpočty. Dále jsou seznámení s novými a speciálními technologiemi těžby v lomech a úpravou kamene a to jak pro hrubou tak ušlechtilou kamenickou výrobu.

Povinná literatura:

FRIES, Jiří. Zemní stroje [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2567-0. HUMMEL, Martin, Václav DORAZIL, Lukáš SNOPEK a Monika ŘEPKOVÁ, ed. Těžba a úprava surovin III - nové možnosti: 15.12.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2365-2. PIVNJAK, Hennadij H., ed. Mining of mineral deposits. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-138-00108-4. FRIES, J. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 189 str. ISBN 80-248-0484-0. GRYGÁREK, Jiří, Václav KRYL, Vladimír PETROŠ a Vlastimil HUDEČEK. Základy hornictví. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0690-8. HILAR, Matouš. Přehled terminologie podzemního stavitelství: [(výklad a překlad základních pojmů)]. Praha: Česká tunelářská asociace, 2011. Dokumenty České tunelářské asociace ITA AITES, sv. 4. ISBN 978-80-254-8366-4.

Doporučená literatura:

GONDEK, H., ŠEVČÍK, A. Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB – TU Ostrava, r 2006, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava 2006, str.127, ISBN 80-248-1040-9 JEŘÁBEK, Karel, František HELEBRANT, Josef JURMAN a Věra VOŠTOVÁ. Stroje pro zemní práce; Silniční stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-389-3. SITEK, Libor, ed. Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem: sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc. [CD-ROM]. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2008. ISBN 978-80-86407-42-5. GAWENDA, Tomasz. Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych: Principles for selection of crushers and technological crushing circuits in crushed-stone aggregate production. Kraków: Wydawnictva AGH, 2015. Rozprawy, monografie, 304. ISBN 978-83-7464-788-5. JURMAN, J. Vrtací technika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky a závěrečný test. Ústní zkouška.

E-learning

Může být aplikován

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a doplňující/kontrolní otázky. Studium doporučené literatury. Mohou být aplikovány stáže a exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Téma semestrálního projektu pro detailní zpracování a výuku bude upřesněno v návaznosti na téma disertační práce. 1. Teorie rozpojitelnosti, vrtatelnost a teorie vrtání 2. Vrtací stroje a zařízení 3. Stroje a zařízení pro hrubou kamenickou výrobu 4. Drtiče a mlýny 5. Pneumatická kladiva, štípací stroje. 6. Stroje a zařízení pro ušlechtilou kamenickou výrobu 7. Řezací stroje 8. Brousicí stroje 9. Netradiční metody rozpojování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.