340-0947/01 – Dopravní stroje a zařízení (DSZ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studijní předmět Dopravní stroje a zařízení má za cíl prohloubit teoretické a praktické informace z oblastí vztažených k tématu dizertační práce s ohledem na dopravní zařízení a procesní zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Studijní předmět Dopravní stroje a zařízení si klade za cíl prohloubit teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventů tak, aby byli schopni řešit složitá a komplexní, odborně zaměřená zadání z praxe a z vědeckovýzkumných oblastí.

Povinná literatura:

Wöhlbier, R. H. (2000). Mechanical conveying. Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publ. Fayed, M. E., & Skocir, T. S. (2018). Mechanical conveyors: Selection and operation. Sclater, N. (2013). Mechanisms and mechanical devices sourcebook. New York: McGraw-Hill. Levy, A., & Kalman, H. (2001). Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam: Elsevier. Ray, T. K. (2004). Mechanical handling of materials. New Delhi: Asian Books Private Limited.

Doporučená literatura:

Reicks, A., & Myers, M. T. (2004). Bulk material handling by conveyor belt 5. Littleton, Colo: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration. Yardley, E. D., Stace, L. R., & Institute of Materials, Minerals and Mining. (2008). Belt conveying of minerals. Boca Raton, Fla: CRC Press. American Society of Mechanical Engineers., & American National Standards Institute. (2015). Safety standard for conveyors and related equipment. Mills, D., TotalBoox,, & TBX,. (2015). Pneumatic Conveying Design Guide. Elsevier Science.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student zpracuje a následně při zkoušce obhájí seminární práci z oblasti dopravních strojů a zařízení s využitím vědeckých a patentových databází (WoS, EPO, UPV) a vyhledá informace o stavu poznání pro konkrétní zařízení s přihlédnutím k tématu dizertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dynamika pásových dopravních systémů - princip nahrazení pružného tažného elementu soustavou pružin, prodloužení tažného prvku při procesech rozběhu, ustáleného chodu a brzdění, teorie podélného a příčného kmitání tažného prvku a způsob eliminace vlastních kmitů, teorie parciálních pohonů. 2. Řetězové dopravní systémy - tuhost řetězových systémů, kmitání řetězu, řešení polygonového efektu, určení mezní dopravní rychlosti řetězu s ohledem na životnost řetězového systému. 3. Lanové dopravní systémy - Eulerovy teorie vláknového tření, řešení bezpečného předpětí lanových systémů, eliminace prokluzu lan v lanovnicích při rozběhu a brzdění, vliv vnitřního uspořádání konstrukce lana na jeho prodloužení a ohybovou tuhost. 4. Dopravní systémy bez tažného prvku - mechanika pohybu partikulárních látek ve svislých šnecích, vliv součinitelů tření na výkonnost šnekových dopravníků, degradační procesy u vibrační dopravy, teorie vlastních kmitů u vibrační dopravy, eliminace nežádoucích kmitů vibračních dopravníků na strojní konstrukce, možnost časové změny hmotnosti nevývažků k optimalizaci budící síly, ověření technologického parametru vibrační dopravy. 5. Potrubní dopravní systémy - experimentální určení parametrů pneumatické a hydraulické dopravy, vliv typu proudění na dopravní funkci, teorie odlučování partikulárních látek od unášecího média, vliv tvaru partikulárních látek a dopravního potrubí na ztrátové odpory. 6. Speciální dopravní systémy - multifunkční dopravní systémy, inteligentní dopravní systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.