340-0948/01 – Jeřáby a zdvihací zařízení (JZZ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače s problematikou zdvihacích zařízení, se základními typy a komponenty jeřábů. Posluchači se v v rámci konzultací zabývají základními počtářskými i graficko-počtářskými metodami z oblastí techniky zdvihacích zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět Jeřáby a zdvihací zařízení navazuje obsahem na předměty NMgr. studia z oblasti dopravních zařízení a zabývá se teorií, praktickými aplikacemi a konstrukčními variantami zařízení používaných v dopravě a manipulaci s materiálem.

Povinná literatura:

Remta, F., Kupka, L. : Jeřáby I až III.díl. SNTL Praha 1958 Dražan, F., Kupka, L.: Transportní zařízení, SNTL/SVTL Praha 1966 Cvekl, Z., Janovský, L., Podivinský, V., Talacko, J.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení, ČVUT Praha 1984 Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB Ostrava 2004 Normy a firemní literatura

Doporučená literatura:

zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky zdvihacích zařízení, základní pojmy a rozdělení ZZ. Zdvihadla jednoduchá – zvedáky, kladkostroje, navíjedla, podvěsné jeřábové kočky. Terminologie, požadavky na jeřáby. Klasifikace jeřábů. Ocelová lana jeřábů, výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla. Provoz ocelových lan. Řetězy u jeřábů a zdvihadel. Hodnocení technického stavu řetězů. Norma ČSN ISO 4306 – Jeřáby. ČSN ISO 4306-1 Jeřáby, názvosloví. ČSN ISO 4306-2 Mobilní jeřáby. ČSN ISO 4306-3 Věžové jeřáby. ČSN ISO 4306-4,5 Mostové a portálové jeřáby. Konzolové jeřáby. Jeřáby v hutích. Výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení. Metoda dovolených namáhání. Metoda mezních stavů. Výpočet zdvihového mechanismu jeřábu. Výpočet zdvihových a pojezdových mechanismů. Výpočet pojezdového mechanismu jeřábu. Výpočet otočového mechanismu. Sklápěcí ústrojí jeřábu s výložníkem. Jeřábová kola. Kolejnice jeřábů. Jeřábové brzdy. Kladky a bubny pro ocelová lana. Nosníky válcované, příhradové a svařované. Výpočet zatížení nosníků válcovaných, plnostěnných a skříňových. Kontrola na klopení. Lokální napětí stěny nosníku. Výpočet jeřábových kol a brzd. Výpočet nosníků příhradových staticky i tvarově určitých. Průsečná metoda. Cremonova metoda. Styčníková metoda. Příčinkové čáry. Výpočet příčinkových čar reakcí a osových sil v prutech horního pásu, spodního pásu, příčkách a ve svislicích. Uchopovací prostředky jeřábů, vázací prostředky jeřábů. Jeřáby pro zvláštní účely. Bezpečnostní zařízení a vybavení, elektročást jeřábu. Návrh výpočtu jednonosníkového mostového jeřábu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.