342-0003/01 – Dopravní komplexy v hlubinném dobývání (DKvHD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšířit a prohloubit teoretické základy studentů získané studiem předmětu Dopravní a manipulační zařízení a zaměřit se na jejich praktické aplikace v moderním hlubinném dole.

Vyučovací metody

Anotace

Hlubinný důl a jeho specifika. Vzájemná interakce v aktivitách hlubinné dopravy. Hlavní cíle a bezpečnost při hlubinném dobývání. Dopravní komplexy dopravy uhlí. Metody výběru dopravního systému. Technicko-ekonomické porovnání. Prostředky dopravy uhlí. Možnosti skladování uhlí. Typy skladovacích zařízení. Výpočty skladovacích kapacit. Dopravní komplexy při dopravě kameniva. Vhodná dopravní zařízení. Systémové řešení dopravy materiálu v hlubinném dole. Dopravní komplexy, vhodná dopravní a manipulační zařízení. Doprava mimořádně těžkých, rozměrných a nestabilních břemen. Systémy dopravy osob v dole. Vhodná dopravní zařízení. Těžní zařízení. Části těžního komplexu. Výpočty svislé dopravy.

Povinná literatura:

Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990. Zelenka, M. a kol.: Výpočty zařízení pro těžení jámou. SNTL Praha, 1968. Walker, S. C.: Mine Winding and Transport. Elsevier, 1988. Pejsakovič, G. J., Remizov, I.P. a kol.: Podzemnyj transport šácht i rudnikov. Nědra, 1980.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Hornický závod jako systém. Rozdělení a vzájemná interakce hornických činnosti. Význam, rozdělení a cíle důlní dopravy. Důlní prostředí, související normy a předpisy. Požadavky hlavních hornických procesů na důlní dopravu. Určení toku těživa z porubu a předku. Komplexy odtěžení uhlí. Zařízení úsekové dopravy uhlí. Důlní zásobníky, plnící místa důlních vozů. Zařízení dopravy uhlí na patře. Lokomotivní doprava. Technologie, důlní lokomotivy, důlní vozy, pomocná zařízení. Výběr vhodného dopravního systému. Technicko-ekonomické porovnání. Komplexy zařízení pro dopravu kamene a zakládky. Komplexy zařízení pro dopravu materiálu. Systémové řešení man. s materiálem na důlním podniku. Důlní vozy a kontejnery pro dopravu materiálu. Závěsná doprava, konstrukce, výpočty. Důlní překládací pracoviště. Komplexy zařízení pro vybavování a likvidaci porubů. Speciální pozemní dráha. Komplexy zařízení pro dopravu osob, význam doprav osob. Speciální a upravené zařízení pro dopravu osob. Komplexy pro svislou dopravu uhlí. Plnící a vyprazdňovací stanice skipu. Komplexy pro svislou dopravu kamene. Oběhy vozů a pomocná zařízení. Hlavní části těžních strojů. Zabezpečovací zařízení a vybavení těžních strojů. Výpočet hlavních částí těžního stroje. Dopravní nádoby. Rozdělení, konstrukce. Spojení dopravní nádoby s lanem. Vedení dopravních nádob. Těžní věže. Konstrukce, bezpečnostní zařízení. Těžní jámy. Výstroj těžních jam, vedení dopravních jam. Zařízení pro hloubení a prohlubování jam. Havarijní dopravní zařízení. Šibíky. Zařízení používaná pro svislou dopravu v ČR. Náplň cvičení a seminářů Video – Lokomotivní doprava, Pásová doprav, Závěsná doprava. Zadání programů. Určení toku těživa z předku. Určení toku těživa v porubu. Lokomotivy a důlní vozy používané v hlubinných dolech. Výpočty závěsné dopravy. Video – Závěsná lokomotiva. Výpočty závěsné dopravy. Test č. 1. Vybavování a likvidace porubů. Výpočet těžního a vyrovnávacího lana. Zrychlení a zpoždění na mezi skluzu. Výpočet hřídele těžního stroje. Výpočet zařízení těžní věže. Test č. 2. Výpočet výstroje jam.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.