342-0003/01 – Logistic Chains in Deep Mines (DKvHD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will extend and make deeper their theoretical knowledge of the background of conveying and handling equipment and will receive knowledge about their use in a modern deep mining.

Teaching methods

Summary

Deep mine as a system. Interaction among mining activities. Top tasks and safety of a mining transport. Logistic chains of a transport of coal. Method of making choice of a proper ransport system. Technical economic comparison. Equipment for transport of coal. Storing possibilities of coal underground. Strata bunkers. Relevant calculations. Logistic chains of a transport of rock. Suitable equipment. System solution of a materials handling in a mine. Logistic chains, suitable equipment. Transport of heavy and bulky burdens underground. Logistic chains of a manriding. Economic and ergonomic evaluation. Suitable equipment.Winding systems and their parts. Winding performance and power calculations. In and about the shaft.

Compulsory literature:

Walker,S.C.: Mine Winding and Transport. ISBN 0-444-43015- 6. Elsevier Science Publishers B.V. 1988. Wolhbier,R.H.: Mechanical Conveying. 200. ISBN 0878491198. Fayed,M.E., Skocir,T.S.: Mechanical Conveyors. ISBN 1-56676-416-5. Technomic Publishing Company, Inc. 1997. Bulk Solids Handling. ISSN 0173-9980. Trans Tech Publications, 1998 – 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Hornický závod jako systém. Rozdělení a vzájemná interakce hornických činnosti. Význam, rozdělení a cíle důlní dopravy. Důlní prostředí, související normy a předpisy. Požadavky hlavních hornických procesů na důlní dopravu. Určení toku těživa z porubu a předku. Komplexy odtěžení uhlí. Zařízení úsekové dopravy uhlí. Důlní zásobníky, plnící místa důlních vozů. Zařízení dopravy uhlí na patře. Lokomotivní doprava. Technologie, důlní lokomotivy, důlní vozy, pomocná zařízení. Výběr vhodného dopravního systému. Technicko-ekonomické porovnání. Komplexy zařízení pro dopravu kamene a zakládky. Komplexy zařízení pro dopravu materiálu. Systémové řešení man. s materiálem na důlním podniku. Důlní vozy a kontejnery pro dopravu materiálu. Závěsná doprava, konstrukce, výpočty. Důlní překládací pracoviště. Komplexy zařízení pro vybavování a likvidaci porubů. Speciální pozemní dráha. Komplexy zařízení pro dopravu osob, význam doprav osob. Speciální a upravené zařízení pro dopravu osob. Komplexy pro svislou dopravu uhlí. Plnící a vyprazdňovací stanice skipu. Komplexy pro svislou dopravu kamene. Oběhy vozů a pomocná zařízení. Hlavní části těžních strojů. Zabezpečovací zařízení a vybavení těžních strojů. Výpočet hlavních částí těžního stroje. Dopravní nádoby. Rozdělení, konstrukce. Spojení dopravní nádoby s lanem. Vedení dopravních nádob. Těžní věže. Konstrukce, bezpečnostní zařízení. Těžní jámy. Výstroj těžních jam, vedení dopravních jam. Zařízení pro hloubení a prohlubování jam. Havarijní dopravní zařízení. Šibíky. Zařízení používaná pro svislou dopravu v ČR. Náplň cvičení a seminářů Video – Lokomotivní doprava, Pásová doprav, Závěsná doprava. Zadání programů. Určení toku těživa z předku. Určení toku těživa v porubu. Lokomotivy a důlní vozy používané v hlubinných dolech. Výpočty závěsné dopravy. Video – Závěsná lokomotiva. Výpočty závěsné dopravy. Test č. 1. Vybavování a likvidace porubů. Výpočet těžního a vyrovnávacího lana. Zrychlení a zpoždění na mezi skluzu. Výpočet hřídele těžního stroje. Výpočet zařízení těžní věže. Test č. 2. Výpočet výstroje jam.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner