342-0008/01 – Design Practice II (KC II)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
PAV62 doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6
Part-time Graded credit 0+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Konstruování částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání provede student technologické výpočty a pevnostní výpočty potřebné pro zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování se předpokládá na PC.

Compulsory literature:

Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. ČSN, ISO normy. Firemní literatura

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner