342-0010/01 – Materials Handling (MsM)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti. Napěťový stav sypkého tělesa. Rozdělení dopravy. Doprava a logistika. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Zásobníky, konstrukce a uzávěry. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Vynašeče zásobníků, přehled. Teorie přenášení síly třením. Graficko početní metoda stanovení sil v tažném prvku. Pásový dopravník, výpočet, konstrukce. Řetěz a lano v dopravě. Příklady užití, výpočty. Článkový a hřeblový dopravník. Základy výpočtu. Korečkový elevátor. Základy výpočtu. Užití. Kolejová doprava – základy. Lokomotivy, vozy, parametry. Silniční doprava – základy. Tažné prostředky, parametry. Hydraulická doprava – základy. Jeřáby, přehled, základy výpočtu. Provoz a údržba dopravních zařízení na povrchu. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem, zadání programu č. 1 (rešerše z literatury). Příklady na výkon zařízení. Příklady, užití. Příklad na Eulerovy vztahy. Příklad na graf. početní metodu. Příklad výpočtu dopravníku. Test č. 1. Zadání programu č. 2. Příklad výpočtu. Příklad výpočtu. Příklady na kolejovou dopravu. Příklady, užití, prospektový materiál. Příklady užití. Test č. 2. Opakování, zápočet, otázky ke zkoušce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner