342-0011/02 – Strojní zařízení úpraven (SZU)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat ucelený přehled základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou materiálových toků, včetně zkoumání základních mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností nerostných surovin z pohledu jejich dopravy, manipulace a následného skladování. Hlouběji studuje strojní zařízení pro úpravu nerostných surovin. Jedná se zejména o popis a základní kapacitní výpočty strojů a zařízení používaných v úpravnách primárních a sekundárních surovin. Předmět je obsahově zaměřen především na teoretický konstrukční popis samotných základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních. Pozornost je také věnována skladbě strojního zařízení technologických linek, provozu a zásadám údržby.

Povinná literatura:

Höffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen.Springerverlag, 1986. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem – Doprava v lomech. VŠB – TUO, FS, 1983. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Andrejev, S., Zverevič, V., Perov, V.: Droblenije, izmelčenije i grochočenije poleznych iskopajenych. Nědra, Moskva 1966. Polák, J, Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES, VŠB-TU Ostrava, 2001. Slíva, A.: Základy logistiky. ES, VŠB-TU Ostrava, 2005. Slíva, A. Equipments of Processing Plant I/Strojní zařízení úpraven I. Dostupné na/Avaluable on: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0406/01&subjectBlockAssignmentId=95512&studyFormId=2&studyPlanId=11014&locale=cs&back=true

Doporučená literatura:

Doporučená literatura shodná s povinnou literaturou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučení studentům: Konzultovat problematiku programu průběžně s vedoucím cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poř. č. Přednášky/cvičení 1. Náplň a cíle předmětu, návaznost na absolvované předměty, základní literatura. Požadavky na strojní zařízení. Průzkum znalostí z předmětů strojního zařízení. Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky pro získání zápočtu. 2. Definice a základní fyzikálně- mechanické parametry sypkého materiálu. Sypná tělesa a jejich napěťový stav. Výpočet výkonu pro kontinuální a přerušovanou dopravu. 3. Metody měření a stanovování základních parametrů sypkých hmot, RRSB diagram. Zásobníky sypkých hmot, druhy zásobníků, jejich navrhování a dimenzování. Tlaky na stěny a do výpustného otvoru, propustnost zásobníku. 4. Pásový dopravník (PD), popis a konstrukce PD. Kapacitní výpočet, dimenzování poháněcí stanice PD. Výpočet PD. 5. Podávače. Pásový podávač, článkový podávač. Výpočet podávačů. TEST č. 1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Zadání programu č. 2. 6. Rozpojování materiálu. Základní teorie a hypotézy rozpojování. Teorie rozpojování a výpočet rozpojovací práce. 7. Drtiče čelisťové a kuželové. Výpočet drtičů. 8. Kapacitní výpočty, určení hlavních parametrů čelisťového drtiče. Určení hmotnosti mlecích těles, kritických otáček a výkonu motoru. 9. Mlýny: úderové, válcové, kulové, vibrační mlýny. TEST č. 2. 10. Zařízení pro třídění materiálu. Význam třídění třídičů, třídící plochy. Konstrukce třídiče. 11. Vibrační třídiče s přímočarým pohybem třídící plochy. Mechanický budič přímočarých kmitů, pohyb materiálu po vibrující ploše. Výpočet vibračního třídiče. 12. Určení postupové rychlosti materiálu po ploše. Velikost třídící plochy. Výpočet postupové rychlosti. 13. Vibrační třídiče s kruhovým pohybem třídící plochy. Výpočet mechanického budiče kmitů. výpočet vibračního třídiče. 14. Závěr, zápočty. Odevzdání obou programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.