342-0011/04 – Strojní zařízení úpraven (SZU)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat ucelený přehled základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou materiálových toků, včetně zkoumání základních mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností nerostných surovin z pohledu jejich dopravy, manipulace a následného skladování. Hlouběji studuje strojní zařízení pro úpravu nerostných surovin. Jedná se zejména o popis a základní kapacitní výpočty strojů a zařízení používaných v úpravnách primárních a sekundárních surovin. Předmět je obsahově zaměřen především na teoretický konstrukční popis samotných základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních. Pozornost je také věnována skladbě strojního zařízení technologických linek, provozu a zásadám údržby.

Povinná literatura:

Höffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen.Springerverlag, 1986. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem – Doprava v lomech. VŠB – TUO, FS, 1983. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Andrejev, S., Zverevič, V., Perov, V.: Droblenije, izmelčenije i grochočenije poleznych iskopajenych. Nědra, Moskva 1966. Polák, J, Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES, VŠB-TU Ostrava, 2001. Slíva, A.: Základy logistiky. ES, VŠB-TU Ostrava, 2005. Slíva, A. Equipments of Processing Plant I/Strojní zařízení úpraven I. Dostupné na/Avaluable on: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0406/01&subjectBlockAssignmentId=95512&studyFormId=2&studyPlanId=11014&locale=cs&back=true

Doporučená literatura:

Doporučená literatura shodná s povinnou literaturou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou 2 testů a zpracování rešerše.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat přednášky a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Náplň a cíle předmětu, návaznost na absolvované předměty, základní literatura. Požadavky na strojní zařízení. Dopravní toky těženého kameniva. Definice a základní fyzikálně-mechanické parametry sypkého materiálu. Sypná tělesa a jejich napěťový stav. Skladování sypkých materiálů. Volné skládky, zařízení pro zakládání a odběr materiálu Zásobníky sypkých hmot, druhy zásobníků, jejich navrhování a dimenzování, tlaky na stěny a do výpustného otvoru, propustnost zásobníku. Dopravní zařízení v úpravnách kameniva a štěrku. Pásový dopravník, popis konstrukce PD, kapacitní výpočet, dimenzování poháněcí stanice. Korečkový elevátor, skluzy a žlaby, konstrukce, popis funkce, kapacitní výpočty. Podavače. Pásový podavač, článkový podavač. Vibrační podavač. Vozíkový podavač. Vyhrabovací vůz. Reversní pásový dopravník, pojízdný reverzní pásový dopravník. Shazovací vůz. Rozpojování materiálu, hypotézy rozpojování. Drtiče čelisťové, kuželové. Mlýny: úderové, válcové, kulové, vibrační mlýny. Zařízení pro třídění materiálu. Význam třídění, přehled třídičů, třídicí plochy. Vibrační třídiče s přímočarým pohybem t.p. Mechanický budič přímočarých kmitů, pohyb materiálu po vibrující ploše. Vibrační třídiče s kruhovým pohybem t.p. Výpočet mechanického budiče kmitů. Závěry. Náplň cvičení a seminářů Průzkum znalostí z předmětů strojního zaměření. Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky pro získání zápočtu. Metody měření a stanovování základních parametrů sypkých hmot, RRBS diagram. Výpočet tlaků ve skládce a na terén. Návrh zásobníku a stanovení tlaků do uzávěru a na stěny. Výpočet pásového dopravníku. Doprava samospádem ve žlabech, korečkový elevátor. Výpočty podavačů (pásový, článkový). Výpočet pojízdného reverzního pásového dopravníku. Kapacitní výpočty, určení hlavních parametrů čelisťového drtiče. Určení hmotnosti mlecích těles, kritických otáček a výkonu motoru. Seznámení s firemní literaturou. Určení postupové rychlosti materiálu po ploše. Velikost třídicí plochy Konzultace. Závěr, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku