342-0011/05 – Strojní zařízení úpraven (SZU)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat ucelený přehled základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou materiálových toků, včetně zkoumání základních mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností nerostných surovin z pohledu jejich dopravy, manipulace a následného skladování. Hlouběji studuje strojní zařízení pro úpravu nerostných surovin. Jedná se zejména o popis a základní kapacitní výpočty strojů a zařízení používaných v úpravnách primárních a sekundárních surovin. Předmět je obsahově zaměřen především na teoretický konstrukční popis samotných základních konstrukčních dílů zařízení doplněných rozsáhlou matematickou základnou popisu chování materiálů v těchto zařízeních. Pozornost je také věnována skladbě strojního zařízení technologických linek, provozu a zásadám údržby.

Povinná literatura:

Höffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen.Springerverlag, 1986. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem – Doprava v lomech. VŠB – TUO, FS, 1983. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Andrejev, S., Zverevič, V., Perov, V.: Droblenije, izmelčenije i grochočenije poleznych iskopajenych. Nědra, Moskva 1966. Polák, J, Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES, VŠB-TU Ostrava, 2001. Slíva, A.: Základy logistiky. ES, VŠB-TU Ostrava, 2005. Slíva, A. Equipments of Processing Plant I/Strojní zařízení úpraven I. Dostupné na/Avaluable on: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0406/01&subjectBlockAssignmentId=95512&studyFormId=2&studyPlanId=11014&locale=cs&back=true

Doporučená literatura:

Doporučená literatura shodná s povinnou literaturou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou 2 testů a zpracování rešerše.

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat přednášky a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek. Náplň předmětu, základní literatura. Požadavky na strojní zařízení v úpravnách. Tok materiálu v úpravně, definice a základní parametry sypkého materiálu. Skladování sypkých materiálů a paliv. Předpisy pro skladování paliv. Skládání sypkých materiálů. Volné skládky, zásobníky a jejich navrhování. Uzávěry zásobníků, vynášeče, jejich navrhování, ovládání, údržba. Dopravní zařízení v úpravnách. Skluzy a žlaby, pásové a řetězové dopravníky, korečkové elevátory. Kapacitní výpočet a návrh pohonu. Zařízení pro přísun materiálu do zásobníků. Reversní a pojízdné rev. pásové dopravníky. Shazovací vozy. Strojní zařízení pro rozpojování zrnitých materiálů. Drtiče, mlýny, kapacitní výpočty, konstrukce, provoz a údržba. Zařízení pro třídění sypkých materiálů. Rozdělení třídičů, určení potřebné velikosti třídící plochy, dynamické a technologické parametry třídičů. Kotoučovéa rotační třídiče. Stroje a zařízení pro rozdružování uhlí. Sázečky – navrhování, provoz, údržba. Zařízení pro rozdružování v suspenzích. Flotace, úprava v hydrocyklonech. Vodní hospodářství, dimenzování okruhů pro oběh vody. Čištění vod – usazovače. Zařízení pro odvodňování produktů. Odvodňovací zásobníky, odvodňovací a sprchovací síty, odstředivky. Podtlakové kotoučové filtry. Kalolisy. Odkaliště, ukládání odpadů. Spojování částic – briketování, peletizace. Rezerva, konzultace. Náplň cvičení. Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky zápočtu. Měření a stanovení základních parametrů sypkých hmot. Výpočet tlaků v sypných tělesech. Návrh zásobníků včetně uzávěru a vynášecího zařízení. Návrhy pásového dopravníku úklonného. Kapacitní návrh reversního pojízdného pásu. Návrh čelisťového drtiče, kontrola kapacity, určení výkonu a volba poháněcího elektromotoru. Návrh vibračního třídiče se samobalančním budičem kmitů. Seznámení se s firemní literaturou. Návrh usazovací nádrže. Příklady dimenzování oběhů vody. Závěr cvičení, hodnocení, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku