342-0014/01 – Systémové projektování dopravy (SPD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Ladislav Pazdera, CSc.Garant verze předmětuIng. Ladislav Pazdera, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAZ30 Ing. Ladislav Pazdera, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Systémové projektování dopravy je v podstatě projektování na základě logistických zákonitostí. Předmět podává informace o výpočetních a grafických metodách optimálního řešení manipulace s materiálem v průmyslových závodech. Propojuje ekonomické a technické aspekty a na konkrétních řešeních dokladuje pozitivní i negativní příklady variantních řešení uspořádání dopravních komplexů.

Povinná literatura:

Muther, R., Hagagnas, K.: Systémové navrhování manipulace, manipulace s materiálem. SNTL, 1982. Muther, R.: Systematické projektování. SNTL, 1972. Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL, 1979.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Manipulace s materiálem v procesu výroby, distribuce a spotřeby, členění manipulačních oblastí. Systémové projektování manipulace s materiálem. Řešení manipulace s materiálem ve studiích a v projektech, projektové fáze v této oblasti, klíčové vstupní údaje a jejich analýza. Blokové schéma postupu při navrhování manipulace s materiálem v projektech v návaznosti na projektové fáze. Klasifikace manipulovaných materiálů, vytváření materiálových skupin jako základ návrhu manipulačních metod a manipulačních systémů. Metody tvorby dispozičního uspořádání procesů z pohledu dopravně manipulačních systémů. Rozbor pohybu materiálu, způsoby a formy zpracování podkladů pro jeho vizualizaci, přehled pohybu materiálu, základní dokument pro navrhování manip. metod a systémů, pomocná jednotka přepravitelnosti. Grafické znázorňování pohybu materiálu, diagram intenzita – vzdálenost. Vztahy a diagram vztahů, vliv nehmotných vztahů na dispoziční řešení procesu. Znalost a pochopení manipulačních metod, podklady a způsob výběru technických prostředků manipulace. Předběžné návrhy manipulačních metod a systémů, práce s variantními řešeními, modifikace a omezení. Výpočet Technických a ekonomických požadavků navrhovaných řešení, výběr ukazatelů pro stanovení náročnosti návrhu a možnost porovnávání zpracovávaných variant. Způsoby hodnocení a výběr z navrhovaných variantních řešení, vyčíslitelné a nevýčislitelné činitele. Logistika, její funkce v tržní ekonomice, manažerská strategie logistiky, postavení dopravy a manipulace v logistickém řetězci. Logistika materiálových toků závodu, intenzifikace oběhových procesů, strategie materiálových toků jako součást marketingové strategie podniku. Manažerská aplikace logistických metod JIT a KAN-BAN v našich podnicích. Informační toky v logistice. Informační toky v logistice, dopravní politika a logistika. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č. 1. Klasifikace manipulovaných materiálů, vytváření materiálových skupin, jejich popis, reprezentant, klíčové vstupní údaje. Návrh dispozičního uspořádání výrobního procesu v návaznosti na navrhovaný manipulační systém (vybranou metodou) Test č. 1 – práce s jednotkou MAG, metody při tvorbě dispozic. Výpočet požadavků na navrhované řešení. Stanovení počtu techn. prostředků manipulace, provozních nákladů atd. Ruční manipulace s materiálem, stanovení náročnosti a počtu pracovních sil a prostředků. Odevzdání programu, otevřená diskuse k předloženým výsledkům programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.