342-0014/02 – Systém Projecting of Transport (SPD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Ladislav Pazdera, CSc.Subject version guarantorIng. Ladislav Pazdera, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAZ30 Ing. Ladislav Pazdera, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Manipulace s materiálem v procesu výroby, distribuce a spotřeby, členění manipulačních oblastí. Systémové projektování manipulace s materiálem. Řešení manipulace s materiálem ve studiích a v projektech, projektové fáze v této oblasti, klíčové vstupní údaje a jejich analýza. Blokové schéma postupu při navrhování manipulace s materiálem v projektech v návaznosti na projektové fáze. Klasifikace manipulovaných materiálů, vytváření materiálových skupin jako základ návrhu manipulačních metod a manipulačních systémů. Metody tvorby dispozičního uspořádání procesů z pohledu dopravně manipulačních systémů. Rozbor pohybu materiálu, způsoby a formy zpracování podkladů pro jeho vizualizaci, přehled pohybu materiálu, základní dokument pro navrhování manip. metod a systémů, pomocná jednotka přepravitelnosti. Grafické znázorňování pohybu materiálu, diagram intenzita – vzdálenost. Vztahy a diagram vztahů, vliv nehmotných vztahů na dispoziční řešení procesu. Znalost a pochopení manipulačních metod, podklady a způsob výběru technických prostředků manipulace. Předběžné návrhy manipulačních metod a systémů, práce s variantními řešeními, modifikace a omezení. Výpočet Technických a ekonomických požadavků navrhovaných řešení, výběr ukazatelů pro stanovení náročnosti návrhu a možnost porovnávání zpracovávaných variant. Způsoby hodnocení a výběr z navrhovaných variantních řešení, vyčíslitelné a nevýčislitelné činitele. Logistika, její funkce v tržní ekonomice, manažerská strategie logistiky, postavení dopravy a manipulace v logistickém řetězci. Logistika materiálových toků závodu, intenzifikace oběhových procesů, strategie materiálových toků jako součást marketingové strategie podniku. Manažerská aplikace logistických metod JIT a KAN-BAN v našich podnicích. Informační toky v logistice. Informační toky v logistice, dopravní politika a logistika. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č. 1. Klasifikace manipulovaných materiálů, vytváření materiálových skupin, jejich popis, reprezentant, klíčové vstupní údaje. Návrh dispozičního uspořádání výrobního procesu v návaznosti na navrhovaný manipulační systém (vybranou metodou) Test č. 1 – práce s jednotkou MAG, metody při tvorbě dispozic. Výpočet požadavků na navrhované řešení. Stanovení počtu techn. prostředků manipulace, provozních nákladů atd. Ruční manipulace s materiálem, stanovení náročnosti a počtu pracovních sil a prostředků. Odevzdání programu, otevřená diskuse k předloženým výsledkům programů. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner