342-0015/01 – Teorie dopravních strojů (TDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky je vybavit posluchače dostatečnou zásobou informací o teoretických postupech aplikovaných ve vývoji a výzkumu dopravních, manipulačních a skladovacích prostředků. Jsou zvýrazňovány nové vývojové tendence v oblasti modelování a konstruování, které umožňují aplikace umělých hmot, keramiky a jiných nekonvenčních materiálů. Cvičení jsou zaměřena na aplikace aparátu vyšší matematiky a jsou ukončena samostatným projektem k vyřešení dílčího úkolu. Posluchač získá dostatek zkušeností z oblasti teoretických postupů a informací o vývojových tendencí, což mu umožní orientaci v aplikovaných principech a samostatný aktivní přístup při vývoji a výzkumu nových konstrukčních uzlů a aplikací nových konstrukčních materiálů. Cílem předmětu je připravit posluchače na samostatnou činnost v oblasti vývoje inovovaných konstrukční dopravních uzlů a inovačního podnikání. Informace získané v předmětu Teorie dopravních strojů jsou výchozím stavem pro hledání nových řešení v oblasti aplikované dopravy.

Povinná literatura:

Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I.,VŠB-TU Ostrava 2001 Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II.,VŠB-TU Ostrava 2003 Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV.,VŠB-TU Ostrava 2004 Hrabovský, L.:Strmá a svislá doprava pásovými dopravníky I.,II., VŠB-TU Ostrava 2004 Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem, SNTL 1979. Časopisy – Schüttgut, Bulk-Solids-Handling, Powder handling and Processing, Logistika a mnoho dalších. Podklady Doc. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Seznámení s organizací přednášek, definice dopravovaných hmot z hlediska úhlu vnitřního tření, definice ideální sypké hmoty, reálné sypké hmoty 2 Obecná teorie stavu napjatosti, Janssenova a Rankinova rovnice, teorie stavu napjatosti sypkého tělesa, pohybové stavy částic, úhel energetického spádu 3 Pístový mechanismus toku, bilance energií, statická klenba, plášťový mechanismus toku, bilance energií, dynamická klenba, 4 Shazování přes koncový buben, první a druhá fáze u pásového dopravníku, korečkový elevátor – analýza problematiky 5 Vytváření hromad sypkých hmot, horní sypání, vrhače – přímočarý (popis pro zrna schopná rotace a zrna neschopná rotace), odstředivý pásový vrhač sypké hmoty 6 Šnekový dopravník, dopravní výkon, odpory proti pohybu, příkon elektromotoru 7 Hrabicový dopravník, dopravní výkon, odpory proti pohybu, příkon elektromotoru, optimální rozteč hřebel (min.a max.), popis pohybu vrstvy materiálu ve vodorovném a svislém redleru 8 Matematická úvaha o pohybu zrna po šikmé harmonicky kmitající ploše vibračního dopravníku a po šikmé rotující ploše vibračního dopravníku. Matematicky popis vrhové paraboly zrna dopravovaného materiálu. 9 Pohybová rovnice pro samobalanční podepřený dopravník, stanovení amplitudy kmitání a fázového posuvu. Odvození pohybové rovnice rezonančního třídiče a stanovení amplitudy, fázového posuvu a sílu v ojnici pohonu. 10 Odvození pohybové rovnice debalančního dopravníku pomocí Lagrangeovy metody 11 Vyvážení rušivých sil vyplývajících z periodického pohybu agregátu, pomocí antivibračního nevývažku. Kývání břemene zavěšeného na závěsu kočky pojíždějící po jedoucím mostu jeřábu 12 Matematický popis první a druhé periody průběhu dynamického jevu při zvedání břemene na lanovém závěsu jeřábové kočky působící nad pevnou (předpokládáme absolutně tuhou) podpěrou jeřábového mostu. 13 Matematický popis první a druhé periody dynamického jevu při zvedání břemene na lanovém závěsu jeřábové kočky působící uprostřed jeřábu 14 Inovovaná a nová řešení dopravníků – přednáška na dobově aktuální téma Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden 1 Seznámení s podmínkami zápočtu, zadání zápočtových programů, úvodní cvičení 2 Bezosý šnekový dopravník 3 Pojízdný a reversní pásový dopravník 4 Vynášeče pro zabezpečení hmotového toku – šnekový vynášeč 5 Vynášeče pro zabezpečení hmotového toku – pásový vynášeč, výpočet, konstrukce 6 Teorie vibračních dopravníků 7 Trubkový pásový dopravník,výpočet,konstrukce 8 Trubkový řetězový dopravník – parciální pohony 9 Talířový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 10 Pásový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 11 Bubnový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 12 Vyhrabovací vůz 13 Exkurse do firmy 14 Udělování zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.