342-0016/01 – Zařízení úpraven (ZÚ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Karel Bailotti, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Bailotti, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAI40 prof. Ing. Karel Bailotti, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Studenti se seznamují s technologií úpravy surovin, s teoretickými základy úpravnických strojů a zařízení a praktickými aplikacemi úpravnických a speciálních dopravních strojů v provozech úpraven. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam úpravy surovin. Přehled úpravnických technologií, přípravné, pomocné a vlastní úpravnické procesy. 2 Základní parametry sypkých hmot. 3 Zařízení pro mechanické třídění sypkých materiálů. Význam a cíle třídění, třídící plochy. Přehled typů mechanických třídičů. 4 Graficko-početní metoda pro stanovení postupové rychlosti materiálu na třídících plochách při harmonickém kmitání s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. 5 Dynamické třídiče s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. 6 Rezonanční třídící síta, odvození pohybových rovnic. 7 Rozpojování zrnitých materiálů, význam a cíle. Hypotézy pro stanovení velikosti, rozpojovací práce. 8 Drtiče čelisťové jednovzpěrné a dvouvzpěrné. Kapacitní výpočty. 9 Drtiče kuželové ostroúhlé a tupoúhlé. Válcové drtiče a mlýny. Úderové drtiče. 10 Speciální dopravní zařízení v úpravnách. Reverzní pásy, pojízdné reverzní pásy, nakládací pásy, skládací jámy. 11 Rozdružování uhlí na sázečkách. Konstrukce sázeček. Rozdružování v suspenzích. Suspenzní rozdružovače. SM vany.. Drewboy. Flotace. 12 Odvodňování sypkých materiálů. Odvodňovací korečkové výtahy, odvodňovací zásobníky, oblouková síta, dynamická odvodňovací síta. 13 Filtrace. Podtlakové a hyperbarické filtry. Odstředivky. Usazování. Usazovací nádrže. Návrh rozměrů usazovací nádrže. 14 Vodní a kalové oběhy v úpravnách. Návrh čerpadel a dimenzování potrubí. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 2 Technologická schémata. Stanovování a měření základních parametrů sypkých hmot. Zadání programu č. 1 – Zpracování rešerše. 3 4 Stanovení potřebné velikosti třídících ploch. Určení postupových rychlostí materiálu na třídících plochách. 5 6 Určení postupových rychlostí, dimenzování dopravního průřezu na třídiči. Výrobní programy třídících sít výrobců v ČR a zahraničí, prospekty. Zadání programu č. 2 – Návrh vibračního podavače. 7 8 Určení velikosti rozpojovací práce. Návrh rozměrových parametrů čelisťových drtičů, stanovení příkonu motoru. Test č. 1. 9 10 Návrh rozměrových parametrů. Kapacitní návrh pojízdného reverzního pásu. odevzdání programu č. 1 11 12 Konstrukce rozdružovacích strojů, prospekty. Kapacitní návrh odvodňovacího korečkového elevátoru. Test č. 2. 13 14 Návrh rozměrů usazovací nádrže. Výpočet potrubí. Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Cvičení: Test 1 max. 8 bodů, Test 2 max. 8 bodů, Program 1 max. 4 bodů, Program 2 max. 10 bodů, Celkem (maximálně) 30 bodů Pro udělení zápočtu je nutno min. 20 bodů Zkouška: Písemná a ústní. Obhajoba programu 1 max. 10 bodů, 1 otázka max. 20 bodů, 2 otázka max. 20 bodů, 3 otázka max. 20 bodů, Celkem 70 bodů

Povinná literatura:

Höffl, K.: Zerkleinerungs und Klassiermaschinen.Springerverlag, 1986. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem – Doprava v lomech. VŠB – TUO, FS, 1983. Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB – TUO, ES, 1992. Andrejev, S., Zverevič, V., Perov, V.: Droblenije, izmelčenije i grochočenije poleznych iskopajenych. Nědra, Moskva 1966.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Význam úpravy surovin. Přehled úpravnických technologií, přípravné, pomocné a vlastní úpravnické procesy. Základní parametry sypkých hmot. Zařízení pro mechanické třídění sypkých materiálů. Význam a cíle třídění, třídící plochy. Přehled typů mechanických třídičů. Graficko-početní metoda pro stanovení postupové rychlosti materiálu na třídících plochách při harmonickém kmitání s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. Dynamické třídiče s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. Rezonanční třídící síta, odvození pohybových rovnic. Rozpojování zrnitých materiálů, význam a cíle. Hypotézy pro stanovení velikosti, rozpojovací práce. Drtiče čelisťové jednovzpěrné a dvouvzpěrné. Kapacitní výpočty. Drtiče kuželové ostroúhlé a tupoúhlé. Válcové drtiče a mlýny. Úderové drtiče. Speciální dopravní zařízení v úpravnách. Reverzní pásy, pojízdné reverzní pásy, nakládací pásy, skládací jámy. Rozdružování uhlí na sázečkách. Konstrukce sázeček. Rozdružování v suspenzích. Suspenzní rozdružovače. SM vany.. Drewboy. Flotace. Odvodňování sypkých materiálů. Odvodňovací korečkové výtahy, odvodňovací zásobníky, oblouková síta, dynamická odvodňovací síta. Filtrace. Podtlakové a hyperbarické filtry. Odstředivky. Usazování. Usazovací nádrže. Návrh rozměrů usazovací nádrže. Vodní a kalové oběhy v úpravnách. Návrh čerpadel a dimenzování potrubí. Náplň cvičení a seminářů Technologická schémata. Stanovování a měření základních parametrů sypkých hmot. Zadání programu č. 1 – Zpracování rešerše. Stanovení potřebné velikosti třídících ploch. Určení postupových rychlostí materiálu na třídících plochách. Určení postupových rychlostí, dimenzování dopravního průřezu na třídiči. Výrobní programy třídících sít výrobců v ČR a zahraničí, prospekty. Zadání programu č. 2 – Návrh vibračního podavače. Určení velikosti rozpojovací práce. Návrh rozměrových parametrů čelisťových drtičů, stanovení příkonu motoru. Test č. 1. Návrh rozměrových parametrů. Kapacitní návrh pojízdného reverzního pásu. odevzdání programu č. 1 Konstrukce rozdružovacích strojů, prospekty. Kapacitní návrh odvodňovacího korečkového elevátoru. Test č. 2. Návrh rozměrů usazovací nádrže. Výpočet potrubí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.