342-0016/01 – Equipments of Processing Plant (ZÚ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Karel Bailotti, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Bailotti, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAI40 prof. Ing. Karel Bailotti, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Význam úpravy surovin. Přehled úpravnických technologií, přípravné, pomocné a vlastní úpravnické procesy. Základní parametry sypkých hmot. Zařízení pro mechanické třídění sypkých materiálů. Význam a cíle třídění, třídící plochy. Přehled typů mechanických třídičů. Graficko-početní metoda pro stanovení postupové rychlosti materiálu na třídících plochách při harmonickém kmitání s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. Dynamické třídiče s přímočarým a kruhovým pohybem – odvození pohybových rovnic. Rezonanční třídící síta, odvození pohybových rovnic. Rozpojování zrnitých materiálů, význam a cíle. Hypotézy pro stanovení velikosti, rozpojovací práce. Drtiče čelisťové jednovzpěrné a dvouvzpěrné. Kapacitní výpočty. Drtiče kuželové ostroúhlé a tupoúhlé. Válcové drtiče a mlýny. Úderové drtiče. Speciální dopravní zařízení v úpravnách. Reverzní pásy, pojízdné reverzní pásy, nakládací pásy, skládací jámy. Rozdružování uhlí na sázečkách. Konstrukce sázeček. Rozdružování v suspenzích. Suspenzní rozdružovače. SM vany.. Drewboy. Flotace. Odvodňování sypkých materiálů. Odvodňovací korečkové výtahy, odvodňovací zásobníky, oblouková síta, dynamická odvodňovací síta. Filtrace. Podtlakové a hyperbarické filtry. Odstředivky. Usazování. Usazovací nádrže. Návrh rozměrů usazovací nádrže. Vodní a kalové oběhy v úpravnách. Návrh čerpadel a dimenzování potrubí. Náplň cvičení a seminářů Technologická schémata. Stanovování a měření základních parametrů sypkých hmot. Zadání programu č. 1 – Zpracování rešerše. Stanovení potřebné velikosti třídících ploch. Určení postupových rychlostí materiálu na třídících plochách. Určení postupových rychlostí, dimenzování dopravního průřezu na třídiči. Výrobní programy třídících sít výrobců v ČR a zahraničí, prospekty. Zadání programu č. 2 – Návrh vibračního podavače. Určení velikosti rozpojovací práce. Návrh rozměrových parametrů čelisťových drtičů, stanovení příkonu motoru. Test č. 1. Návrh rozměrových parametrů. Kapacitní návrh pojízdného reverzního pásu. odevzdání programu č. 1 Konstrukce rozdružovacích strojů, prospekty. Kapacitní návrh odvodňovacího korečkového elevátoru. Test č. 2. Návrh rozměrů usazovací nádrže. Výpočet potrubí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.