342-0020/04 – Dopravní stroje a zdvihací zařízení (DSaDZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
HRA37 Ing. Roman Hradil, Ph.D.
PAV62 doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
POM37 Ing. Norbert Pomp
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět na základě předcházejících předmětů popisuje konkrétní dopravní stroje a zařízení, zejména dopravníky a jeřáby. Posluchači jsou informováni o konstrukci a výpočtu parametrů zařízení tak, aby mohli v následných konstrukčních cvičeních konstruovat nebo projektovat zadaná zařízení nebo komplexy.

Povinná literatura:

Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB-TUO, ES, 2001 Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB-TUO, 1990. Pešat, Z.: Manipulace s materiálem v hutích I. VŠB-TUO, 1992. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. ČSN, ISO normy.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vztah fyzikálních vlastností materiálů k dopravním zařízením. Klasifikace hornin. Rozdělení dopravníků a jejich výkonnost. Hlavní části. Pásové dopravníky a jejich varianty (Flexowell, hadicový, sendvičové apod.). Řetězové dopravníky a jejich konstrukce (článkový, hřeblový, redlerový, diskový). Závěsné dopravníky, konstrukce, výpočet, užití. Svislé dopravníky (korečkové, redlerové, kabelkové apod.). Válečkové dopravníky, šnekové dopravníky, vibrační dopravníky. Přehled a klasifikace jeřábů. Mostové jeřáby a jejich kočky. Základy výpočtu zvedacího zařízení a pojezdu. Portálové jeřáby, zdvih a pojezd, varianty. Stavební jeřáby, řešení výložníku, otoč, varianty. Automobilové jeřáby, konstrukce, zvláštnosti, užití. Zdvihadla a výtahy, základy výpočtu, konstrukce. Cvičení: Měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot. Tlaky v zásobníku – výpočty. Výkonnost dopravníků – příklady. Výpočet pásového dopravníku podle ČSN a graficko početní metodou. Výpočet redleru nebo hřeblového dopravníku. Příklady na stanovení výkonu závěsného dopravníku. Výpočet svislé dopravy (Flexowell, redler), test č. 1. Příklady na dopravu šnekovými a vibračními dopravníky. Výkonnost jeřábu – příklady. Pohon zvedacího zařízení – výpočet. Pohon pojezdového zařízení jeřábového mostu – příklad. Pojezd jeřábové kočky – příklad. Test č. 2. Příklad na kontrolu stability jeřábu. Příklad na příkon otočného poháněcího zařízení. Hodnocení – zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.