342-0020/04 – Transport Machinery and Lifting Equipment (DSaDZ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
HRA37 Ing. Roman Hradil, Ph.D.
PAV62 doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
POM37 Ing. Norbert Pomp
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vztah fyzikálních vlastností materiálů k dopravním zařízením. Klasifikace hornin. Rozdělení dopravníků a jejich výkonnost. Hlavní části. Pásové dopravníky a jejich varianty (Flexowell, hadicový, sendvičové apod.). Řetězové dopravníky a jejich konstrukce (článkový, hřeblový, redlerový, diskový). Závěsné dopravníky, konstrukce, výpočet, užití. Svislé dopravníky (korečkové, redlerové, kabelkové apod.). Válečkové dopravníky, šnekové dopravníky, vibrační dopravníky. Přehled a klasifikace jeřábů. Mostové jeřáby a jejich kočky. Základy výpočtu zvedacího zařízení a pojezdu. Portálové jeřáby, zdvih a pojezd, varianty. Stavební jeřáby, řešení výložníku, otoč, varianty. Automobilové jeřáby, konstrukce, zvláštnosti, užití. Zdvihadla a výtahy, základy výpočtu, konstrukce. Cvičení: Měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot. Tlaky v zásobníku – výpočty. Výkonnost dopravníků – příklady. Výpočet pásového dopravníku podle ČSN a graficko početní metodou. Výpočet redleru nebo hřeblového dopravníku. Příklady na stanovení výkonu závěsného dopravníku. Výpočet svislé dopravy (Flexowell, redler), test č. 1. Příklady na dopravu šnekovými a vibračními dopravníky. Výkonnost jeřábu – příklady. Pohon zvedacího zařízení – výpočet. Pohon pojezdového zařízení jeřábového mostu – příklad. Pojezd jeřábové kočky – příklad. Test č. 2. Příklad na kontrolu stability jeřábu. Příklad na příkon otočného poháněcího zařízení. Hodnocení – zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner