342-0024/01 – Dopravní komlexy na povrchových lomech (DKnPL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV62 doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Doprava v lomech je povinně volitelný předmět, který doplňuje technologii lomového dobývání a navazuje na předměty I. etapy „Dopravní a manipulační zařízení“ a „Části a mechanismy strojů“. Obsahuje přehled dopravních systémů, popis konstrukce strojů a zařízení i základy technologických výpočtů těchto zařízení.

Povinná literatura:

Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Dopravní systémy užívané v lomech, vazba na technologické celky. Zvláštnosti v konstrukci pásových dopravníků v povrchových lomech. Mezní stavy pásových dopravníků, rozběh a doběh. Využití pásových dopravníků na rýpadlech a zakladačích. Pásové a shazovací vozy, konstrukce, základy výpočtu. Spojování pásových úseků, údržba pásových linek. Kolejová doprava v lomech, tendence, výhled, porovnání s pásovou dopravou. Lokomotivní tratě stabilní a přemístitelné. Způsoby přestavby tratí. Lokomotivní a vozový park, tažná síla lokomotivy, základy konstrukce elektrických lokomotiv. Motorové lokomotivy, konstrukce, užití. Automobilová doprava a její význam. Tažná síla a jízdní odpory. Automobily, přehled, konstrukce, užití. Zásobníky, uzávěry – základní vztahy. Vynášeče zásobníků – základy výpočtu. Náplň cvičení a seminářů Příklady na výpočty dopravních výkonností. Způsoby laboratorního zjišťování základních vlastností sypkých materiálů. Výpočet pásového dopravníku dle ČSN 5048 – příklad. Výpočet pásového dopravníku graficko-početní metodou. Test č. 1. Zadání programu. Příklad na tažnou sílu lokomotivy. Adheze – příklady pro kolejovou dopravu. Automobilová doprava – video a firemní literatura. Výpočty pro automobilovou dopravu (jízdní odpory, tažná síla, adheze). Test č. 2. Skladování sypkých hmot, kapacita zásobníků, výtokový rychlost, síly v zásobníku – příklady. Uzávěry zásobníků – výpočet, příklad. Vynášeče zásobníků – příklady na výpočet vynášečů. Oprava programu, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.