342-0025/01 – Experimentální metody v dopravě (EMvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních prostředků). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravníků a manipulačních prostředků k plnění požadované provozní funkce.

Vyučovací metody

Anotace

V úvodu předmětu jsou posluchači seznámeni se systémem nakládání s produkty měření jako výchozích informací inovačního rozvoje oboru v porovnání s Evropskou unii. Systémy a možnostmi ochrany a autorizace experimentálně získaných dat a konečných inovačních produktů. Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních prostředků). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravníků a manipulačních prostředků k plnění požadované provozní funkce. Vyhodnocení měření pro volbu správného kontaktního materiálu pro optimální skluzové poměry z bezpečnou funkci třecích pohonů. Vyhodnocení naměřených dat z hlediska směru dalšího inovačního cyklu příslušného konstrukčního uzlu. Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Podmínky zápočtu, seznámení s programem, repetetorium metod měření mechanicko-fyzikálních a geometrických hodnot SH 2 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst .…… předání materiálů k otázkám testu 1-10 3 Seminář v laboratoři – Měření mechanicko – fyzikálních veličin sypkých hmot, úhel vnitřního a vnějšího tření ( pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci ) , dělení skupiny na pracovní skupinky 4 Seminář v laboratoři – Měření geometrických vlastností sypkých hmot,modely distribučních funkcí, aplikace pro dopravu, výrobu a skladování sypkých hmot (pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci) , dělení skupiny na pracovní skupinky 5 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 11-20 6 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 21-30 7 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst ………..diskuse k otázkám k testu 1-30 8 Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 9 J. Zegzulka + O. Dokoupil společný seminář, cíle a metody řešení výzkumných záměrů, zásady komunikace a týmové práce, postupy řešení inovací vyšších řádů . simulace inovačních řešení se studenty , popis procesu řešení inovačních úloh (J.Zeg. – Hydraulická samosvornost, O.Dok. 1. Drtič vyšší generace, J.Zeg. 2. Pasivní prvky pro řízení toku sypkých hmot, O.Dok 3. Průmyslové měřící pracoviště) 10 O. Dokoupil :Popis a analýza technického systému, funkční a hodnotová analýza, standardní postupy řešení inovačních úloh, TRIZ. Informační zdroje k řešení inovací, ochrana výsledků řešení. 11 Záměnná hodina podle možností O.Dok. umístěná na termínech seminářů 10- 11-12 podle možností O.Dok. nebo Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 12 O. Dokoupil, hodina je započata závěrečným testem do cca 30min Ověřování metod řešení technických problémů na příkladech typických příkladných úloh z konstrukční praxe – cvičení v týmech. 13 Exkurse do firmy v Ostravském kraji, podle možností 14 Obhajoba projektů – pracovní skupina, udělování zápočtu, Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Cvičení: Aktivní účast na hodinách a v seminářích max. 20 bodů Projekt měření (vyhotovení a odevzdání v termínu)max. 15 bodů Celkem max. 35 bodů Pro udělení zápočtu je nutno získat min. 20 bodů Zápočet : Ústní obhajoba projektu měření ( příprava obhajoby, max. 30 bodů přesvědčivost, důvěryhodnost, týmová práce, bodování ) Test max. 35 bodů, Celkem max. 65 bodů Doc.Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Institut dopravy, FS, TUO

Povinná literatura:

Firemní materiály Podklady z www stránek

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.