342-0025/02 – Experimentální metody v dopravě (EMvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních prostředků). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravníků a manipulačních prostředků k plnění požadované provozní funkce.

Vyučovací metody

Anotace

V úvodu předmětu jsou posluchači seznámeni se systémem nakládání s produkty měření jako výchozích informací inovačního rozvoje oboru v porovnání s Evropskou unii. Systémy a možnostmi ochrany a autorizace experimentálně získaných dat a konečných inovačních produktů. Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních prostředků). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravníků a manipulačních prostředků k plnění požadované provozní funkce. Vyhodnocení měření pro volbu správného kontaktního materiálu pro optimální skluzové poměry z bezpečnou funkci třecích pohonů. Vyhodnocení naměřených dat z hlediska směru dalšího inovačního cyklu příslušného konstrukčního uzlu. Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Podmínky zápočtu, seznámení s programem, repetetorium metod měření mechanicko-fyzikálních a geometrických hodnot SH 2 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst .…… předání materiálů k otázkám testu 1-10 3 Seminář v laboratoři – Měření mechanicko – fyzikálních veličin sypkých hmot, úhel vnitřního a vnějšího tření ( pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci ) , dělení skupiny na pracovní skupinky 4 Seminář v laboratoři – Měření geometrických vlastností sypkých hmot,modely distribučních funkcí, aplikace pro dopravu, výrobu a skladování sypkých hmot (pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci) , dělení skupiny na pracovní skupinky 5 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 11-20 6 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 21-30 7 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst ………..diskuse k otázkám k testu 1-30 8 Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 9 J. Zegzulka + O. Dokoupil společný seminář, cíle a metody řešení výzkumných záměrů, zásady komunikace a týmové práce, postupy řešení inovací vyšších řádů . simulace inovačních řešení se studenty , popis procesu řešení inovačních úloh (J.Zeg. – Hydraulická samosvornost, O.Dok. 1. Drtič vyšší generace, J.Zeg. 2. Pasivní prvky pro řízení toku sypkých hmot, O.Dok 3. Průmyslové měřící pracoviště) 10 O. Dokoupil :Popis a analýza technického systému, funkční a hodnotová analýza, standardní postupy řešení inovačních úloh, TRIZ. Informační zdroje k řešení inovací, ochrana výsledků řešení. 11 Záměnná hodina podle možností O.Dok. umístěná na termínech seminářů 10- 11-12 podle možností O.Dok. nebo Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 12 O. Dokoupil, hodina je započata závěrečným testem do cca 30min Ověřování metod řešení technických problémů na příkladech typických příkladných úloh z konstrukční praxe – cvičení v týmech. 13 Exkurse do firmy v Ostravském kraji, podle možností 14 Obhajoba projektů – pracovní skupina, udělování zápočtu, Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Cvičení: Aktivní účast na hodinách a v seminářích max. 20 bodů Projekt měření (vyhotovení a odevzdání v termínu)max. 15 bodů Celkem max. 35 bodů Pro udělení zápočtu je nutno získat min. 20 bodů Zápočet : Ústní obhajoba projektu měření ( příprava obhajoby, max. 30 bodů přesvědčivost, důvěryhodnost, týmová práce, bodování ) Test max. 35 bodů, Celkem max. 65 bodů Doc.Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Institut dopravy, FS, TUO

Povinná literatura:

Firemní materiály Podklady z www stránek

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.