342-0026/01 – Transport Complexes in the Industrial Company (DKvPP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek Charakteristika prostředí průmyslových podniků (stroj. závod, hlubinný a povrchový důl). Základní dopravní komplexy ve strojírenském podniku. Základní dopravní komplexy v hlubinném dole. Doprava uhlí a základy v hlubinném dole. Doprava osob v hlubinném dole. Doprava materiálu v hlubinném dole. Svislá doprava, těžní jámy a zařízení pro dopravu v jamách Svislá doprava ve strojírenském podniku, výtahy, jeřáby. Dálková pásová doprava v lomech. Automobilová a kolejová doprava, význam, využití v průmyslovém podniku a v povrchovém dole. Využití hydraulické a pneumatické dopravy v dole a na povrchu. Paletizace a kontejnerizece v dopravních komplexech. Skladování a obalová technika. Řízení dopravy, dispečerská stanoviště, vybavení. Vývojové tendence a vývojové směry v dopravních komplexech na povrchu a v dolech. Náplň cvičení a seminářů Přehled dopravních a manipulačních zařízení. Typická a netypická využití. Opakování výpočtů výkonnosti dopravního zařízení a určování výchozích parametrů pro navrhování komplexů. Řešení návazných podmínek v logistických řetězcích. Příklady. Využití videoprogramů a firemní literatury. Test č. 1. Příklady na svislou dopravu v hlubinném dole. Příklady na dálkovou pásovou dopravu v lomech. Příklady na řešení kolejové a automobilové dopravy ve strojírenském závodě. Připojení závodů. Jeřáby a výtahy – video – program. Test č. 2. Příklad na hydraulickou nebo pneumatickou dopravu. Příklady na řešení skladů ve strojírenském podniku. Příklady na zásobníky sypkých hmot. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.