342-0026/01 – Dopravní komplexy v prům. podniku (DKvPP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
POL25 prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zařazuje dopravní zařízení do komplexů situovaných do strojírenského závodu, hlubinného a povrchového dolu. Popisuje návaznosti a účelová využití dopravních a manipulačních zařízení v typických i netypických uspořádáních a logicky dotvrzuje nedílnou součást dopravních a manipulačních strojů a zařízení ve výrobních technologických celcích průmyslových závodů. Je zaměřen na konstrukční a projekční uspořádání a je protiváhou předmětu „Systémové projektování dopravy“.

Povinná literatura:

Klimecký, J. a kol.: Manipulace s materiálem, Doprava v lomech. VŠB-TUO, ES, 1988. Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB-TUO, ES, 1984. Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Charakteristika prostředí průmyslových podniků (stroj. závod, hlubinný a povrchový důl). Základní dopravní komplexy ve strojírenském podniku. Základní dopravní komplexy v hlubinném dole. Doprava uhlí a základy v hlubinném dole. Doprava osob v hlubinném dole. Doprava materiálu v hlubinném dole. Svislá doprava, těžní jámy a zařízení pro dopravu v jamách Svislá doprava ve strojírenském podniku, výtahy, jeřáby. Dálková pásová doprava v lomech. Automobilová a kolejová doprava, význam, využití v průmyslovém podniku a v povrchovém dole. Využití hydraulické a pneumatické dopravy v dole a na povrchu. Paletizace a kontejnerizece v dopravních komplexech. Skladování a obalová technika. Řízení dopravy, dispečerská stanoviště, vybavení. Vývojové tendence a vývojové směry v dopravních komplexech na povrchu a v dolech. Náplň cvičení a seminářů Přehled dopravních a manipulačních zařízení. Typická a netypická využití. Opakování výpočtů výkonnosti dopravního zařízení a určování výchozích parametrů pro navrhování komplexů. Řešení návazných podmínek v logistických řetězcích. Příklady. Využití videoprogramů a firemní literatury. Test č. 1. Příklady na svislou dopravu v hlubinném dole. Příklady na dálkovou pásovou dopravu v lomech. Příklady na řešení kolejové a automobilové dopravy ve strojírenském závodě. Připojení závodů. Jeřáby a výtahy – video – program. Test č. 2. Příklad na hydraulickou nebo pneumatickou dopravu. Příklady na řešení skladů ve strojírenském podniku. Příklady na zásobníky sypkých hmot. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T001) Dopravní a manipulační technika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.