342-0030/02 – Vehicles Theory (TV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1/7 1. Kolejová vozidla a jejich charakteristické vlastnosti 1.1 Směrové vedení vozidla kolejí 1.2 Velká nápravová tíha 1.3 Malý odpor valení kol 1.4 Malý součinitel adheze 2-3/7 2. Dynamika jízdy kolejových vozidel z hlediska jejich kon- strukce 2.1 Jízdní odpor 2.2 Tažná síla 2.3 Brzdná síla 2.4 Fáze jízdy kolejových vozidel 2.5 Výkon na obvodu kol při tahu a brzdění 4/7 3. Konstrukční parametry železničních vozidel 3.1 Základní konstrukční pojmy železničních vozidel 3.2 Klasifikace železničních vozidel 3.3 Síly působící na kolejová vozidla 5/7 4. Vznik a vývoj železniční dopravy 4.1 Období parní lokomotivy 4.2 Vývoj vozidel elektrické a motorové vozby 4.3 Stav a výhled kolejových vozidel u ČD 4.4 Vozidla pro velké rychlosti 6/7 5. Železniční vozidlo ve vztahu ke koleji 5.1 Prvky železničního svršku a jejich vliv na konstrukci vozi-dla 5.2 Průjezdní průřez a obrys vozidla 5.3 Postavení vozidla v oblouku, bezpečnost proti vykolejení 7-8/7 6. Svislé vypružení železničních vozidel 6.1 Charakteristické vlastnosti svislého vypružení 6.2 Konstrukční prvky svislého vypružení a jejich vlastnosti 6.3 Svislé kmitání vypružených částí vozidel 9/7 7. Příčné a podélné vypružení železničních vozidel 7.1 Prvky příčného vypružení a jejich vlastnosti 7.2 Prvky podélného vypružení a jejich vlastnosti 10/7 8. Pojezd železničních vozidel 8.1 Pojezd jednorámových vozidel 8.1.1 Pojezd nákladního vozu podle UIC 8.1.2 Pojezd rámové lokomotivy T 239.1 8.2 Podvozkový pojezd 8.2.1 Podvozek nákladního vozu Y 25 8.2.2 Podvozek osobního vozu GP 200 11-12/7 9. Brzdová zařízení železničních vozidel 9.1 Principy brzdění železničních vozidel 9.2 Mechanická část brzd kolejových vozidel 9.3 Pneumatický systém brzdy 13-14/7 10.Hnací zařízení železničních vozidel 10.1 Pohon dvojkolí 10.2 Hnací zařízení železničních vozidel nezávislé vozby 10.3 Hnací zařízení železničních vozidel závislé vozby 10.4 Změny nápravových sil hnacích železničních vozidel 15/7 11. Ovládací a pomocné systémy železničních vozidel 11.1 Pneumatické systémy 11.2 Ovládací systémy 11.3 Vytápění a osvětlování

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.