342-0030/02 – Teorie vozidel (TV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních teoretických principů, které se uplatňují při konstrukci kolejových vozidel. Předmět je rozdělen do následujících celků: 1. Teorie pohonu a brzdění kolejových vozidel 2. Teorie vedení kolejových vozidel kolejí 3. Teorie vypružení kolejových vozidel. 4. Základní konstrukční parametry kolejových vozidel Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z části písemné a ústní. Datum, ho- dina, místo konání zkoušky a okruhy otázek jsou k disposici u přednášejícího dva týdny před ukončením semestru.

Povinná literatura:

Müller, J.: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB - TU Ostrava, 1997 Müller, J.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB - TU Ostrava, 1999 Müller, J.: Příslušenství kolejových vozidel, ALFA Bratislava, 2.vydání, 1990 Švejnoch, V.: Teorie kolejových vozidel, ČVUT Praha, 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/7 1. Kolejová vozidla a jejich charakteristické vlastnosti 1.1 Směrové vedení vozidla kolejí 1.2 Velká nápravová tíha 1.3 Malý odpor valení kol 1.4 Malý součinitel adheze 2-3/7 2. Dynamika jízdy kolejových vozidel z hlediska jejich kon- strukce 2.1 Jízdní odpor 2.2 Tažná síla 2.3 Brzdná síla 2.4 Fáze jízdy kolejových vozidel 2.5 Výkon na obvodu kol při tahu a brzdění 4/7 3. Konstrukční parametry železničních vozidel 3.1 Základní konstrukční pojmy železničních vozidel 3.2 Klasifikace železničních vozidel 3.3 Síly působící na kolejová vozidla 5/7 4. Vznik a vývoj železniční dopravy 4.1 Období parní lokomotivy 4.2 Vývoj vozidel elektrické a motorové vozby 4.3 Stav a výhled kolejových vozidel u ČD 4.4 Vozidla pro velké rychlosti 6/7 5. Železniční vozidlo ve vztahu ke koleji 5.1 Prvky železničního svršku a jejich vliv na konstrukci vozi-dla 5.2 Průjezdní průřez a obrys vozidla 5.3 Postavení vozidla v oblouku, bezpečnost proti vykolejení 7-8/7 6. Svislé vypružení železničních vozidel 6.1 Charakteristické vlastnosti svislého vypružení 6.2 Konstrukční prvky svislého vypružení a jejich vlastnosti 6.3 Svislé kmitání vypružených částí vozidel 9/7 7. Příčné a podélné vypružení železničních vozidel 7.1 Prvky příčného vypružení a jejich vlastnosti 7.2 Prvky podélného vypružení a jejich vlastnosti 10/7 8. Pojezd železničních vozidel 8.1 Pojezd jednorámových vozidel 8.1.1 Pojezd nákladního vozu podle UIC 8.1.2 Pojezd rámové lokomotivy T 239.1 8.2 Podvozkový pojezd 8.2.1 Podvozek nákladního vozu Y 25 8.2.2 Podvozek osobního vozu GP 200 11-12/7 9. Brzdová zařízení železničních vozidel 9.1 Principy brzdění železničních vozidel 9.2 Mechanická část brzd kolejových vozidel 9.3 Pneumatický systém brzdy 13-14/7 10.Hnací zařízení železničních vozidel 10.1 Pohon dvojkolí 10.2 Hnací zařízení železničních vozidel nezávislé vozby 10.3 Hnací zařízení železničních vozidel závislé vozby 10.4 Změny nápravových sil hnacích železničních vozidel 15/7 11. Ovládací a pomocné systémy železničních vozidel 11.1 Pneumatické systémy 11.2 Ovládací systémy 11.3 Vytápění a osvětlování

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.