342-0033/01 – Kolejové vozy (KV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MUL09 doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na výuku konstrukce kolejových vozů s přihlédnutím k požadavkům na jejich provoz, údržbu a výrobní technologii. Předmět je rozdělen do následujících celků: 1. Uspořádání kolejových vozů 2. Konstrukce mechanické části kolejových vozů 3. Konstrukce a uspořádání brzdové výstroje vozidel 4. Pohyb vozidla v kolejovím pásu.

Povinná literatura:

Müller, J.: Výpočtové metody v kolejových vozidlech, ALFA Bratislava, 1982 Müller, J.: Příslušenství kolejových vozidel, ALFA Bratislava, 2.vydání, 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1-3/8 1. Prvky vypružení vozidel a jejich soustavy 1.1 Prvky vypružení, jejich charakteristiky a dimenzování 1.2 Soustavy pružících prvků 1.3 Tlumiče 2/8 2. Svislé vypružení vozidel 2.1 Požadavky na svislé vypružení vozidel 2.2 Konstrukční provedení svislého vypružení 3/8 3. Příčné a podélné vypružení vozidel 3.1 Požadavky na příčné vypružení vozidel 3.2 Konstrukční provedení příčného a podélného vypružení 4-5/8 4. Železniční dvojkolí a ložiska 4.1 Konstrukce železničního dvojkolí 4.2 Dimenzování železničního dvojkolí 4.3 Konstrukce a dimenzování ložisek dvojkolí 6/8 5. Vedení dvojkolí kolejových vozů 5.1 Požadavky na vedení dvojkolí 5.2 Konstrukce ložiskových skříní a vedení dvojkolí 7/8 6. Pojezd nákladních vozů 7.1 Požadavky na vlastnosti podvozků 7.2 Principy uspořádání 7.3 Konstrukční provedení podvozků nákladních vozů 8/8 7. Pojezd osobních vozů 6.1 Požadavky na vlastnosti podvozků 6.2 Principy uspořádání 6.3 Konstrukční provedení podvozků osobních vozů 9/8 8. Vozidlo v oblouku 8.1 Heumannova teorie postavení vozidla v oblouku 8.2 Bezpečnost vozidla proti vykolejení 10/8 9. Tažné a narážecí ústrojí 9.1 Mechanika rázu dvou vozidel 9.2 Konstrukce a dimenzování ústrojí 11/8 10. Hlavní rám a nástavby kolejových vozů 10.1 Základní uspořádání a pevnostní požadavky 10.2 Výstroj skříní osobních vozů 12/8 11. Brzdová výstroj kolejových vozů - mechanická část 11.1 Požadavky na mechanickou část brzdové výstroje 11.1 Špalíková brzda - konstrukce a dimenzování 11.2 Kotoučová brzda - konstrukce a dimenzování 13/8 12. Brzdová výstroj kolejových vozů - pneumatická část 12.1 Rozvaděče pro kolejové vozy 12.2 Přídavná zařízení rozvaděčů pro kolejové vozy 14/8 13. Brzdová výstroj kolejových vozů pro vysoké rychlosti 13.1 Princip dvoustupňové brzdy 13.2 Konstrukční provedení rychlíkové brzdy 15/8 14. Změny a odchylky kolových a nápravových sil 14.1 Změny vyvolané nerovností koleje 14.2 Změny vyvolané účinkem brzdění

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (10) Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.